Ý NÀO DƯỚI ĐÂY KHÔNG ĐÚNG VỚI CHU TRÌNH CANVIN

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ý nào sau đây không đúng với quy trình canvin?

A. Cần ADP từ pha sáng để tiến hành tổng hợp hóa học hữu cơ

B. Giải phóng ra CO2

C. Xảy ra vào ban đêm

D. Sản xuất C6H12O6 (đường).

Bạn đang xem: Ý nào dưới đây không đúng với chu trình canvin


*

*

Ý nào sau đây đúng với chu trình canvin?

A. đề xuất ADP từ pha sáng để thực hiện tổng hợp hóa học hữu cơ

B. hóa giải ra CO2

C. xẩy ra vào ban đêm

D. phân phối C6H12O6 (đường)


Ý nào sau đây đúng với chu trình canvin?

A. nên ADP từ trộn sáng để thực hiện tổng hợp chất hữu cơ.

B. giải tỏa ra CO2.

C. xảy ra vào ban đêm.

Xem thêm: Cách Xóa Chữ Trên Ảnh Bằng Photoshop Cs3, Cách Xóa Chữ Trên Ảnh Bằng Photoshop

D. cung cấp C6H12O6 (đường).


Nội dung nào dưới đây không đúng với chu trình Canvin?

A. Nên ADP

B. Giải tỏa ra CO2

C. Xẩy ra vào ban đêm

D. Tạo nên C6H12O6


Khi nói đến chu trình Canvin, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xảy ra vào ban đêm.

B. Tổng phù hợp glucôzơ

C. Giải phóng CO2.

D. Giải phóng O2.


Đáp án B

A sai. Vày cần sản phẩm của trộn sáng nên chu trình Canvin ra mắt ban ngày.

C và D đa số sai. Vì quy trình Canvil áp dụng CO2 với không hóa giải O2


Khi nói về chu trình Canvin, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Xảy ra vào ban đêm.

B. Tổng đúng theo glucôzơ

C. Giải phóng CO2

D. Giải phóng O2


Đáp án B

A sai. Vị cần sản phẩm của pha sáng cần

chu trình Canvin ra mắt ban ngày.

C với D phần nhiều sai. Vì quy trình Canvil sử

dụng CO2 và không giải phóng O2


Những đặc điểm nào tiếp sau đây đúng với thực vật dụng CAM?

(1) có những loại mọng nước sinh sống ở các vùng hoang mạc thô hạn và các loại cây xanh nhưu dứa, thanh long…

(2) Gồm một số trong những loài thực thiết bị sống nghỉ ngơi vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau xanh dền, ngô, cao lương, kê…

(3) Chu trình cố định và thắt chặt CO2tạm thời (con con đường C4) cùng tái thắt chặt và cố định CO2theo quy trình Canvin. Cả hai quy trình này đều diễn ra vào buổi ngày và ở hai nơi khác biệt trên lá.

(4) chu trình C4(cố định CO2) ra mắt vào ban đêm, lúc khí khổng mở và quy trình tái cố định và thắt chặt CO2theo quy trình Canvin, ra mắt vào ban ngày.

Phương án vấn đáp đúng là:

A. (1) cùng (3).

B. (1) và (4).

C. (2) và (3).

D. (2) cùng (4).


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án:B


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
my-huawei.com