Cách xoá driver máy in bị lỗi

Cách xoá driver thứ in bị lỗi triệt nhằm trong windows. Có khi nào bạn chạm chán trường hợp xoá driver thiết bị in xong Refresh nó lại mở ra lại như cũ chưa, vì sao là Driver đó bị lỗi hoặc gặp gỡ sự nuốm nào đó khiến cho bạn không thể xoá chúng, từ bây giờ mình đang hướng dẫn các bạn cách xoá triệt để những Driver bị lỗi cứng đầu này nhé.

*
*
*
*
*
*
*
Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng Windows PowerShell nhằm gỡ driver máy in. Đầu tiên, đề xuất khởi chạy Windows PowerShell cùng với quyền quản lí trị viên (Administrator).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Chủ Đề Win 10 Đẹp Và Độc Đáo Nhất, Chủ Đề Màn Hình Nền

Tiếp nối nhập lệnh “Get-Printer | Format-List Name”Lúc này màn hình hiển thị sẽ hiển thị danh sách driver sản phẩm công nghệ in đã thiết lập đặt, chúng ta nhập tiếp lệnh Remove-Printer -Name “Tên_máy_in” (tên của thiết bị mong gỡ cài đặt) tiếp nối nhấn Enter nhằm hoàn thành.
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>