WIN 10 BẮT WIFI KÉM

","product_id":0,"type":0,"date":1439255474,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/3944/543217/windows-10-bat-wifi-bi-yeu.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":"id":1,"login_name":"kienthu90","name":"Kien Thu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"kienthu90

Bạn đang xem: Win 10 bắt wifi kém

*

những Adapter không tương thích với windows 10 bắt buộc bắt wifi hết sức yếu hoặc không có tín hiệu. Vào tips này mình sẽ lí giải mọi fan cách hạn chế và khắc phục :1. TÍN HIỆU YẾU do THIẾT BỊ KHÔNG TƯƠNG THÍCH.Bước 1: buộc phải chuột vào My Computer -> Manage -> Device Manger -> Mở tab Network AdaptersBước 2 :Tải file thiết lập Driver mang đến máy bạn. Tham khảo tại home cho dòng máy tính xách tay của bạnBước 3 :Cập nhật DriversPhải con chuột vào thiết bị của bạn (Atheros Wireless) -> Update Driver SoftwareSửa lỗi Wifi Windows 8 nếu như khách hàng có mạng : Để cập nhật Online = search automatically for updated driver softwareNếu không tồn tại mạng: lựa chọn Browse my computer for driver software -> tìm đến file vừa down ở bước 2Sửa lỗi Wifi Windows 8 2. LUÔN ĐỂ WIFI CHẾ ĐỘ BẮT SÓNG TỐT NHẤT.Thường thì nguồn Option lúc ở chế độ khác nhau thì windows 8 sẽ setup mặc định năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng đến thiết bị -> bởi vì vậy kĩ năng bắt wifi rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.Bởi vậy bạn luôn luôn luôn nhằm Wifi trong power nguồn Option ở chính sách cao nhất. Ví dụ :Control Panel -> power Option hoặc loài chuột trái vào biểu tượng pin -> More nguồn Option như hình :Sửa lỗi Wifi Windows 8 2Cửa sổ power nguồn Option hiện lên -> chọn Change Plan SettingSửa lỗi Wifi Windows 8 2Chọn Change Advanced nguồn Setting Sửa lỗi Wifi Windows 8 9Cửa sổ Option hiện lên. Bạn chọn Maximum Performance cho toàn bộ 3 chính sách (1,2,3) như hình :Sửa lỗi Wifi Windows 8 0Ok. Save lại là được.3. TẮT ẢNH HƯỞNG TỪ power nguồn SAVINGContron Panel -> Network & Sharing Center -> Kích con chuột vào tên liên kết (màu xanh bên phải)-> Properties -> Configure -> gửi sang tab power Management -> vứt chọn Allow Computer khổng lồ turn off this device to save power :Sửa lỗi Wifi Windows 8 7Sửa lỗi Wifi Windows 8 6Ok. Vậy là đã xong xuôi rồi đó. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Top 3 Công Cụ Kiểm Tra Phần Mềm Kiểm Tra Phần Cứng Máy Tính Với Speccy

Manage -> Device Manger -> Mu1edf tab Network Adapters Bu01b0u1edbc 2 : Tu1ea3i file cu00e0i Driver cho mu00e1y bu1ea1n. Tham khu1ea3o tu1ea1i trang chu1ee7 mang lại du00f2ng mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n Bu01b0u1edbc 3 : Cu1eadp nhu1eadt Drivers Phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o thiu1ebft bu1ecb cu1ee7a bu1ea1n (Atheros Wireless) -> Update Driver Software Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 Nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 mu1ea1ng : u0110u1ec3 cu1eadp nhu1eadt Online = search automatically for updated driver software Nu1ebfu khu00f4ng cu00f3 mu1ea1ng: Chu1ecdn Browse my computer for driver software -> Tu00ecm u0111u1ebfn file vu1eeba down u1edf bu01b0u1edbc 2 Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2. LUu00d4N u0110u1ec2 WIFI CHu1ebe u0110u1ed8 Bu1eaeT Su00d3NG Tu1ed0T NHu1ea4T. Thu01b0u1eddng thu00ec power nguồn Option khi u1edf chu1ebf u0111u1ed9 khu00e1c nhau thu00ec windows 8 su1ebd cu00e0i u0111u1eb7t mu1eb7c u0111u1ecbnh hiu1ec7u suu1ea5t tiu00eau thu1ee5 u0111iu1ec7n nu0103ng đến thiu1ebft bu1ecb -> bu1edfi vu1eady khu1ea3 nu0103ng bu1eaft wifi cu00f3 thu1ec3 su1ebd bu1ecb u1ea3nh hu01b0u1edfng. Bu1edfi vu1eady bu1ea1n luu00f4n luu00f4n u0111u1ec3 Wifi trong nguồn Option u1edf chu1ebf u0111u1ed9 cao nhu1ea5t. Cu1ee5 thu1ec3 : Control Panel -> power Option hou1eb7c chuu1ed9t tru00e1i vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng sạc pin -> More power Option nhu01b0 hu00ecnh : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2 Cu1eeda su1ed5 nguồn Option hiu1ec7n lu00ean -> Chu1ecdn Change Plan Setting Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2 Chu1ecdn Change Advanced power nguồn Setting Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 9 Cu1eeda su1ed5 Option hiu1ec7n lu00ean. Bu1ea1n chu1ecdn Maximum Performance đến tu1ea5t cu1ea3 3 chu1ebf u0111u1ed9 (1,2,3) nhu01b0 hu00ecnh : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 0 Ok. Save lu1ea1i lu00e0 u0111u01b0u1ee3c. 3. Tu1eaeT u1ea2NH Hu01afu1edeNG Tu1eea nguồn SAVING Contron Panel -> Network & Sharing Center -> Ku00edch chuu1ed9t vu00e0o tu00ean ku1ebft nu1ed1i (mu00e0u xanh bu00ean phu1ea3i) -> Properties -> Configure -> chuyu1ec3n lịch sự tab nguồn Management -> Bu1ecf chu1ecdn Allow Computer to lớn turn off this device to save nguồn : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 7 Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 6 Ok. Vu1eady lu00e0 u0111u00e3 hoàn thành ru1ed3i u0111u00f3. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":543217,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>