Viết là vầng trong các từ ngữ sau

Chính tả – Tuần 4: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 16. Điền tiếp vào vị trí trống một vài ba tự ngữ nhằm rành mạch nghĩa của các tiếng in đậm; Viết là dòng trong các từ bỏ ngữ sau : dòng sông, chiếc suối, dòng nước, nhiều năm chiếc, dòng kẻ…

1: Viết vào địa điểm trống vào bảng

Ba giờ tất cả

Ba giờ có

M : bé kiến,……

M : im tĩnh….,.Quý khách hàng đang xem: Viết là vầng trong các tự ngữ sau

2: Điền vào nơi trống một vài từ bỏ ngữ nhằm minh bạch nghĩa của những giờ đồng hồ in đậm

a) – Hoà dỗ em nhóm mũ nhằm đi ăn giỗ ông nước ngoài.

You watching: Viết là vầng trong các từ ngữ sau

+ Viết là dỗ trong số từ ngữ :……………

+ Viết là giỗ trong những trường đoản cú ngữ :…………..

– Chúng tôi lênh đênh bên trên dòng sông ròng chảy bố ngày.

+ Viết là dòng trong các trường đoản cú ngữ : …………..

+ Viết là ròng trong số từ bỏ ngữ : ……………

b) – Tôi viết gần như vần thơ về vầng trăng quê hương

+ Viết là vần trong số từ ngữ : ……………

+ Viết là vầng trong các tự ngữ : …………..

Dândâng lên công ty vua những của ngon đồ lạ.

See more: Cài Hình Nền Iphone - Thay Đổi Hình Nền Trên Iphone

+ Viết là dân trong các từ ngữ : ……………….

+ Viết là dâng trong những tự ngữ : ………………

TRẢ LỜI

1: Viết vào địa điểm trống vào bảng

3 chữ tất cả

3 chữ bao gồm

M: bé con kiến, nhân từ, biểu, chiếu, chi phí, tiếng

M: im tĩnh, khuyên, yến, truyện, chuyển

2: Điền tiếp vào địa điểm trống một vài tự ngữ để khác nhau nghĩa của những tiếng in đậm

a) – Hòa dỗ em team nón để đi ăn uống giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong những từ bỏ ngữ sau : dạy bảo, dỗ dành,…

+ Viết là giỗ trong các tự ngữ sau : ăn uống giỗ, đám giỗ, giỗ tổ Hùng vương, ngày giỗ,…

+ Viết là dòng trong số trường đoản cú ngữ sau : loại sông, chiếc suối, làn nước, lâu năm chiếc, mẫu kẻ,…

+ Viết là ròng trong số từ ngữ sau : ròng rã rọc, nước ròng rã, ròng rã tan,…

b) – Tôi viết phần đa vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong những trường đoản cú ngữ sau: vần vũ, học vần, tấn công vần,.

See more: Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Ngôn Ngữ Cơ Thể

+ Viết là vầng trong các tự ngữ sau : vầng trán, vầng trăng,…

Dândâng lên công ty vua các của ngon trang bị kỳ lạ.

+ Viết là dân trong những tự ngữ sau : dân bọn chúng, dân số, dân tộc bản địa, dân số, dân dã, nhân dân,…

+ Viết là dâng trong số từ bỏ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao,…

*

my-huawei.com - website chăm về đề thi, kiểm soát với giải bài tập tự lớp 1 đi học 12. Trang web cùng với hàng triệu lượng truy cập mỗi tháng, cùng với đối tượng là học viên, cô giáo và phụ huynh bên trên toàn nước.XEM THEO LỚPĐANG QUAN TÂM NHẤT