Vẽ sơ đồ tư duy

Làm cầm cố nào để bạn cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối tình dục giữa những phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của người tiêu dùng khi chế tác sơ đồ bốn duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó đề nghị phải cụ thể đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của bạn hấp dẫn hơn?
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>