Tomorrow chuyển sang gián tiếp

Thế như thế nào là câu thẳng – câu loại gián tiếp? trong câu trực tiếp gián tiếp thì các thành phần câu vẫn được thay đổi như thế nào? Để rất có thể nắm vững kỹ năng ngữ pháp này cùng 4Life English Center (my-huawei.com) tò mò tất tần tật về câu trực tiếp loại gián tiếp trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Tomorrow chuyển sang gián tiếp

*
Câu trực tiếp gián tiếp
2. Giải pháp chuyển câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp 3. Cách đổi khác các các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp 5. Bài tập về gửi câu trực tiếp sang loại gián tiếp

1. Tư tưởng câu trực tiếp loại gián tiếp

Khi hy vọng nhắc lại tiếng nói của một ai đó, ta thường được sử dụng câu tường thuật trực tiếp hoặc câu tường thuật gián tiếp. Câu thẳng (direct speech) là câu tường thuật đúng đắn điều ai đó mô tả (còn hotline là trích dẫn). Câu gián tiếp (indirect speech) là câu biểu đạt lại ý của bạn nói cơ mà không cần đúng chuẩn từng từ. đối với cả câu trực tiếp và câu gián tiếp sẽ ban đầu bằng một mệnh đề tường thuật, y hệt như lời dẫn. Sau đó là mệnh đề được trần thuật hoặc ngôn từ được thuật lại.

Câu trực tiếp: Mệnh đề trần thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được trần thuật được đặt trong dấu ngoặc kép, nhắc lại chính xác từng từ đã làm được nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối hôm qua anh đi chơi.”)

Câu gián tiếp: Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Cùng với câu con gián tiếp thêm tự “that” để nối thân hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không tồn tại dấu ngoặc kép và không đề nghị thuật lại đúng chuẩn từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi bảo rằng chị ấy đã dọn nhà.)

2. Giải pháp chuyển câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp

*
Chuyền từ câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếp

Cùng tò mò quy tắc chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp qua lấy một ví dụ sau: Ví dụ: vào một ngày đẹp nhất trời, Peter nói cùng với tôi: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Khi mong tường thuật lại khẩu ca của Peter, chúng ta phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ áp dụng 2 hễ từ là:

told: cần dùng khi bọn họ thuật lại rằng Peter nói với một tín đồ thứ ba khác.said: Thuật lại lúc không nói tới người đồ vật 3.

Ngoài ra còn một trong những động từ khác ví như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không còn sử dụng cấu tạo giống said that. Lưu giữ ý: tự “that” có thể sử dụng hoặc ko trong câu con gián tiếp. Chấm dứt bước 1, các bạn sẽ được như sau; ⇒ Peter told me that my girlfriend will come here lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của động từ về thì thừa khứ

Thời điểm của mệnh đề được tường thuật không xảy ra ở thời gian nói nữa do đó chỉ nên thuật lại lời nói trong vượt khứ. Do vậy, đụng từ trong câu sẽ được lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian tường thuật. Rõ ràng khi trường đoản cú câu trực tiếp qua câu loại gián tiếp thì:

Hiện tại đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành -> thừa khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành.Quá khứ đối kháng -> thừa khứ trả thành.Quá khứ tiếp diễn -> vượt khứ xong tiếp diễnQuá khứ xong xuôi -> quá khứ hoàn thànhTương lai đơn -> tương lai trong thừa khứTương lai ngay sát (am/is/are + going to V) -> was/ were going to VWill (các thì tương lai) -> WouldShall/ Can / May -> Should / Could/ MightShould / Could/ Might/ Would/ Must -> giữ nguyên

Sau cách 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here lớn visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại từ bỏ nhân xưng, đại từ thiết lập và tính trường đoản cú sở hữu

Bước tiếp sau là thay đổi cách xưng, do ta sẽ không còn thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” nhưng mà tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ tới thăm anh ấy…”. Vậy nên những lúc chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp cần để ý đại từ bỏ nhân xưng, tính từ download và đại từ download trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

I -> She/ heWe -> TheyYou (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ theyUs -> ThemOur -> TheirMyself -> Himself / herselfYourself -> Himself / herself / myselfOurselves -> ThemselvesMy -> His/ HerMe -> Him/ HerYour (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / TheirMine -> His/ hersYours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong bước này ta vẫn có: Peter told me that his girlfriend would come here to lớn visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi các từ chỉ thời gian và chỗ chốn

Bước ở đầu cuối là nên đổi cụm từ chỉ thời gian và xứ sở vì lúc thời gian và địa điểm không còn xảy ra ở thời khắc tường thuật nữa cần câu gián tiếp sẽ cầm đổi. Khi chuyển sang câu gián tiếp thay đổi những điểm sau:

Here -> ThereNow -> ThenToday/ tonight -> That day/ That nightYesterday -> The previous day, the day beforeTomorrow -> The following day, the next dayAgo -> BeforeLast (week) -> The previous week, the week beforeNext (week) -> The following week, the next weekThis -> ThatThese -> Those

Cuối thuộc sau 4 cách ta sẽ tiến hành câu con gián tiếp hoàn hảo là: Peter told me that his girlfriend would come there lớn visit him the next day.

3. Cách biến đổi các loại câu từ trực tiếp sang loại gián tiếp

*
Các nhiều loại câu từ trực tiếp sang loại gián tiếp

Lúc biến đổi từ câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp sẽ sở hữu được 3 dạng chính là: dạng câu è thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi

Ta rất có thể sử dụng các động tự sau: asked, wondered, wanted lớn know. Câu hỏi Yes/ No Khi thay đổi từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp sinh sống dạng này cần:

Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.Đổi vị trí của chủ ngữ và đụng từ trong câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + if/ whether + S +V… Ví dụ: “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu gián tiếp dạng trằn thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được tường thuật Ví dụ: She said khổng lồ me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu thương cầu

Để yêu cầu một nghĩa vụ với ai đó, sử dụng những dạng động từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu ra lệnh yêu mong bắt buộc sẽ tiến hành nhấn mạnh mẽ với động từ ordered. Công thức:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to V…S + ordered + somebody + to bởi vì something

Ví dụ:

“Open the door, please”, John said ⇒ John told me to mở cửa the doorHe said to lớn me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me to shut down the music.

4. Các dạng đặc biệt quan trọng của câu loại gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng chủ yếu trên, còn tồn tại một số trường hòa hợp khác của câu loại gián tiếp như là:

Will/ would/ can/could cần sử dụng để biểu đạt sự yêu ước lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you xuất hiện the door for me?” ⇒ Aladin asked me to xuất hiện the door for him.

Shall/ would dùng để miêu tả đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered to lớn bring me a cup of coffee.

Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về gửi câu trực tiếp sang gián tiếp

*
các các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp

5.1. Bài xích tập 1

Hoàn thành những câu sau:

“What are they doing?” she asked. She wanted to know………………………………………………………..“Are you going to the cinema?” he asked me. He wanted to lớn know………………………………………………………….The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted khổng lồ know……………………………………………...”How do you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………“Has Caron talked khổng lồ Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….He asked, “Do I have to do it?” He asked……………………………………… …………………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….“Which dress bởi vì you lượt thích best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted lớn know ………………………………………..“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..“What’s the time?” he asked. He wanted to lớn know ……………………………………………………..“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………“Where did they live?” he asked. He wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài xích tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào vị trí trống tương thích trong các câu dưới đây:

He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 6PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.She ….. She loved candies.He …. Me that he would go lớn the library tomorrow morning.My mother …. To lớn me that she was going to DaNang city on Friday.Jack ….. It would rain today.Julia …. Us that she could not come to join us today.

5.3. Bài bác tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp loại gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

The previous daythe daythe before daythe day

2. Jenny wants to lớn know ______ come back to lớn the office.

When will my bosswill when my bosswhen my trùm cuối willwhen my monster would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

to smokenot khổng lồ smokethat smokingsmoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

What make meif I makewhat made mewhat did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

to usenot lớn useto usingif using

6. Jane asked me ______ going lớn settle down in Australia.

When am Iwhen was Iwhen I waswas when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

She feels happyshe felt happydid she fell happyshe is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

Whatwhenifno article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

to touchthat touchingnot lớn touchto touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

If helpingnot khổng lồ helpwhether khổng lồ helpto help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

She wanted khổng lồ know what they were doing.He wanted lớn know if I was going to the cinema.The teacher wanted lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.She asked me where her umbrella was.Ron asked us how we were.He asked if he had to vì chưng it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted khổng lồ know who knew the answer.She wanted to lớn know why he didn’t help her.e asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.He wanted khổng lồ know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted to know where they had lived.He asked her if she would be at the party.

Xem thêm: Ứng Dụng Arduino - Nền Tảng Lập Trình Đơn Giản Nhất Hiện Nay

Bài tập 2:

ToldSaidToldSaidToldSaidToldSaidSaidTold

Bài tập 3:

ADBCBCBACD

Trên đó là toàn bộ cụ thể về câu trực tiếp loại gián tiếp trong tiếng Anh. Mong muốn với kiến thức và kỹ năng ngữ pháp nhưng mà 4Life English Center (my-huawei.com) chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua những bài xích thi cùng áp dụng chúng nó vào giao tiếp sản phẩm ngày.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>