TỈNH QUẢNG NINH CÓ BAO NHIÊU HUYỆN

Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh thành phố quảng ninh là một Tỉnh ở trong Đông phía bắc của nước ta, tất cả trung tâm hành chính đặt ở Thành phố Hạ Long. Tỉnh quảng ninh có số lượng dân sinh khoảng 1.320.324 và biển cả số xe pháo là 14. Tỉnh quảng ninh đất mỏ có 15 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du kế hoạch tại tỉnh giấc Quảng Ninh

*
Bản vật hành chủ yếu Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh tỉnh quảng ninh có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 6.177,7 km2 thì Tỉnh quảng ninh đất mỏ có bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị trấn nhỉ? có lẽ bạn chưa biết Tỉnh thành phố quảng ninh có tới 15 cấp cho quận thị trấn thị xã, trong những số đó Tỉnh quảng ninh đất mỏ có 187 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Tp Hạ Long bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long có 20 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 0 buôn bản và 20 phường: Phường Hà Khánh, Phường Hà Phong, Phường Hà Khẩu, Phường Cao Xanh, Phường Giếng Đáy, Phường Hà Tu, Phường Hà Trung, Phường Hà Lầm, Phường kho bãi Cháy, Phường Cao Thắng, Phường Hùng Thắng, Phường Yết Kiêu, Phường trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hải, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, Phường Tuần Châu, Phường Việt Hưng, Phường Đại Yên.

2. Thành phố Móng Cái có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại tp Móng Cái

Thành phố Móng Cái bao gồm 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 9 xã và 8 phường: Phường Ka Long, Phường trần Phú, Phường Ninh Dương, Phường Hoà Lạc, Phường Trà Cổ, buôn bản Hải Sơn, làng Bắc Sơn, làng mạc Hải Đông, buôn bản Hải Tiến, Phường Hải Yên, buôn bản Quảng Nghĩa, Phường Hải Hoà, buôn bản Hải Xuân, xóm Vạn Ninh, Phường Bình Ngọc, thôn Vĩnh Trung, thôn Vĩnh Thực.

3. Thành phố Cẩm Phả gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả tất cả 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao hàm 3 xã với 13 phường: Phường Mông Dương, Phường cửa Ông, Phường Cẩm Sơn, Phường Cẩm Đông, Phường Cẩm Phú, Phường Cẩm Tây, Phường quang đãng Hanh, Phường Cẩm Thịnh, Phường Cẩm Thủy, Phường Cẩm Thạch, Phường Cẩm Thành, Phường Cẩm Trung, Phường Cẩm Bình, Xã cùng Hòa, làng Cẩm Hải, làng Dương Huy.

4. Thành phố Uông Bí có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại tp Uông Bí

Thành phố Uông Bí tất cả 11 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 2 xã và 9 phường: Phường tiến thưởng Danh, Phường Thanh Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường quang quẻ Trung, Phường Trưng Vương, Phường nam Khê, Phường lặng Thanh, làng Thượng im Công, Phường Phương Đông, Phường Phương Nam, làng Điền Công.

5. Huyện Bình Liêu gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Bình Liêu

Huyện Bình Liêu có 8 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 7 xã: thị xã Bình Liêu, làng Hoành Mô, làng mạc Đồng Tâm, xã Đồng Văn, thôn Tình Húc, xóm Vô Ngại, buôn bản Lục Hồn, làng Húc Động.

6. Thị xã Tiên Yên có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Tiên Yên

Huyện Tiên Yên tất cả 12 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 11 xã: thị xã Tiên Yên, xã Hà Lâu, xóm Đại Dực, làng Đại Thành, thôn Phong Dụ, làng mạc Điền Xá, xóm Đông Ngũ, Xã lặng Than, xã Đông Hải, buôn bản Hải Lạng, làng Tiên Lãng, làng Đồng Rui.

7. Thị xã Đầm Hà gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Đầm Hà

Huyện Đầm Hà có 10 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 9 xã: thị xã Đầm Hà, xóm Quảng Lâm, xã Quảng An, buôn bản Tân Bình, thôn Quảng Lợi, làng Dực Yên, xã Quảng Tân, buôn bản Đầm Hà, làng Tân Lập, thôn Đại Bình.

8. Thị xã Hải Hà bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Hải Hà

Huyện Hải Hà có 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 15 xã: thị trấn Quảng Hà, làng mạc Quảng Đức, xã Quảng Sơn, làng Quảng Thành, làng mạc Quảng Thắng, xã Quảng Thịnh, thôn Quảng Minh, làng mạc Quảng Chính, buôn bản Quảng Long, làng Đường Hoa, làng Quảng Phong, làng mạc Quảng Trung, làng Phú Hải, thôn Quảng Điền, buôn bản Tiến Tới, Xã loại Chiên.

9. Huyện ba Chẽ bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại Huyện cha Chẽ

Huyện tía Chẽ bao gồm 8 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 7 xã: thị trấn Ba Chẽ, buôn bản Thanh Sơn, thôn Thanh Lâm, xã Đạp Thanh, làng Nam Sơn, làng mạc Lương Mông, làng Đồn Đạc, xã Minh Cầm.

10. Thị xã Vân Đồn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Vân Đồn

Huyện Vân Đồn có 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 11 xã: thị trấn Cái Rồng, buôn bản Đài Xuyên, thôn Bình Dân, làng mạc Vạn Yên, làng Minh Châu, xóm Đoàn Kết, làng mạc Hạ Long, xóm Đông Xá, Xã phiên bản Sen, Xã thắng Lợi, thôn Quan Lạn, thôn Ngọc Vừng.

11. Thị xã Hoành Bồ gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Hoành Bồ

Huyện Hoành Bồ gồm 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 12 xã: thị trấn Trới, thôn Kỳ Thượng, xã Đồng Sơn, làng Tân Dân, buôn bản Đồng Lâm, thôn Hòa Bình, buôn bản Vũ Oai, xã Dân Chủ, xóm Quảng La, Xã bằng Cả, xóm Thống Nhất, xóm Sơn Dương, thôn Lê Lợi.

12. Thị xã Đông Triều gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại Thị xóm Đông Triều

Thị xã Đông Triều gồm 21 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 15 xã với 6 phường: Phường Mạo Khê, Phường Đông Triều, xã An Sinh, buôn bản Tràng Lương, làng Bình Khê, buôn bản Việt Dân, làng mạc Tân Việt, buôn bản Bình Dương, Phường Đức Chính, làng mạc Tràng An, làng mạc Nguyễn Huệ, thôn Thủy An, Phường Xuân Sơn, làng mạc Hồng Thái Tây, thôn Hồng Thái Đông, thôn Hoàng Quế, Xã lặng Thọ, xã Hồng Phong, Phường Kim Sơn, Phường Hưng Đạo, Xã lặng Đức.

13. Thị xóm Quảng Yên tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại Thị xã Quảng Yên

Thị làng Quảng Yên có 19 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao gồm 8 xã với 11 phường: Phường Quảng Yên, Phường Đông Mai, Phường Minh Thành, xóm Sông Khoai, làng mạc Hiệp Hòa, Phường cùng Hòa, thôn Tiền An, làng Hoàng Tân, Phường Tân An, Phường lặng Giang, Phường nam Hoà, Phường Hà An, xã Cẩm La, Phường Phong Hải, Phường yên ổn Hải, làng mạc Liên Hòa, Phường Phong Cốc, thôn Liên Vị, xã Tiền Phong.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Khóa Thư Mục Tốt Nhất, Top 5 Phần Mềm Khóa Thư Mục, Ẩn Thư Mục, Folder

14. Huyện huyện đảo cô tô có từng nào xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Cô Tô

Huyện đảo cô tô có 3 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 2 xã: thị xã Cô Tô, xóm Đồng Tiến, làng mạc Thanh Lân.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>