Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU TẠI CHI CỤC THUẾ

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế: mua hóa đơn lẻ; chi phí mua, đặt in hóa đơn GTGT; Đối tượng thuộc diện mua hóa đơn thì phải có hồ sơ, đơn đề nghị gửi đến cơ quan thuế hoặc làm giấy ủy quyền. Doanh nghiệp mới kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế sẽ phải mua hóa đơn bán lẻ của cục thuế

1. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đối tượng mau háo đơn là

– Là tổ chức có hoạt động kinh doanh, kể cả không phải là doanh nghiệp như hợp tác xã; ban quản lý dự án … được thành lập và hoạt động theo pháp luật.

– Là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh

– Là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

– Là doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in hay tự in thuộc loại rủi ro cao về thuế

– Là doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in hay tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn; bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế


*

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế


2. hồ sơ xin mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuẩn bị: 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau

– 02 bản: Văn bản cam kết (Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Đối tượng mua hóa đơn lần đầu phải cam kết về địa chỉ sản xuất; kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận ĐKKD; hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề)

– 02 bản: Đơn đề nghị mua hoá đơn (Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)

– 02 bản: CMND của người đứng tên trong đơn đề nghị mua hóa đơn.

Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật; và CMND của nhân viên được ủy quyền

– 02 bản: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Chú ý:

+ Khi đến mua hóa đơn các đối tượng mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải mang theo con dấu vuông để đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn;

+ Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm ghi, hoặc đóng dấu lên hóa đơn

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế;

3. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

– Đối tượng mua hóa đơn gửi hồ sơ đến cơ quan thuế

– Cơ quan thuế sẽ nhận và kiểm tra lại các thông tin trong hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ: các đối tượng đề nghị mua hóa đơn phải bổ sung hồ sơ mua hóa đơn

– Đối tượng mua hóa đơn đến cơ quan thuế để mua hóa đơn

Ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế