Tạo tài khoản genshin impact

Trong gợi ý này, bạn sẽ học biện pháp tạo tài khoản Genshin Impact, giải pháp lấy mã xác minh và giải pháp đăng nhập.

Bạn đang xem: Tạo tài khoản genshin impact

Cách tạo thông tin tài khoản Genshin Impact

Để tạo thông tin tài khoản Genshin Impact, bạn cần điều đào bới trang đăng ký.

Khi bạn đang ở trang đăng ký, bạn phải nhập add email của bản thân và chọn mật khẩu.

Cuối cùng, bạn phải xác minh email của chính mình để tạo ra tài khoản.

Sau khi bạn đã nhập showroom email của mình, bạn phải phải nhấp vào “Gửi mã”.

Sau đó, một mã có 6 chữ số sẽ tiến hành gửi đến thư điện tử của bạn.

Kiểm tra thư điện tử của bạn đến mã 6 chữ số và coppy nó.

Tiếp theo, dán mã vào ngôi trường “Mã xác minh”.

Rất nhiều người dùng không thân xác minh email của họ vì họ không nhận được mã xác minh.

Nếu bạn không sở hữu và nhận được mã xác minh, hãy nhớ kiểm tra thư mục rác với thư rác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp lại vào “Gửi mã” sau 60 giây.

Đây là biện pháp tạo tài khoản Genshin Impact:

Điều hướng đến trang đăng kýxác nhận e-mail của bạnNhấp vào “Đăng ký”

1. Điều đào bới trang đăng ký


*

Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng “Đăng nhập”, trang đăng nhập đang mở ra.

Trên trang đăng nhập, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Genshin Impact của mình.

Tuy nhiên, do bạn chưa có tài khoản Genshin Impact nên bạn phải tạo một tài khoản.

Để chế tạo một cái, bấm vào “Đăng ký kết ngay bây giờ” bên dưới nút “Đăng nhập”.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đăng ký thông tin tài khoản bằng Facebook hoặc Twitter.

Trong lí giải này, công ty chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp địa chỉ cửa hàng email để đk tài khoản thay bởi phương tiện truyền thông xã hội.

2. Xác minh thư điện tử của bạn


*

Sau khi bạn nhấp vào “Gửi mã”, một mã gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến thư điện tử của bạn.

Truy cập email của người sử dụng và khám nghiệm hộp thư cho của bạn cho mã.

Mở thư điện tử và sao chép mã 6 chữ số trong đó.

Nếu bạn không sở hữu và nhận được mã xác minh, có hai điều bạn cũng có thể làm.

Trước tiên, hãy kiểm tra thư mục rác với thư rác của bạn vì email hoàn toàn có thể đã mang đến được chúng.

Xem thêm: 1 Gb Bằng Bao Nhiêu Mb ? Đổi Gb Sang Mb 1 Gb Bằng Bao Nhiêu Mb

Thứ hai, bạn có thể gửi lại mã sau 60 giây bằng phương pháp nhấp vào “Gửi mã”.

3. Nhấp vào “Đăng ký”


*
Làm gắng nào để biết ai đã xem làm hồ sơ hoặc tinh thần WhatsApp của bạn
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>