Tải Phần Mềm Visio 2010

Download Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio 2010 là phần mềm vẽ sơ thứ được hãng sản xuất Microsoft phân phát triển. Thiên tài chính của phần mềm này là cung cấp người sử dụng triển khai chỉnh sửa sản xuất sơ đồ vẽ sơ đồ gia dụng một cách hiệu quả, cấp tốc chóng.

Bạn đang xem: Tải phần mềm visio 2010


*

Tính năng Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio 2010 Premium được thiết kế với với khả năng làm chủ các quy trình xử lý với những quy trình bé và những quy tắc và xác thực tính logic nhằm bảo vệ độ đúng chuẩn và đồng điệu của dữ liệu cũng giống như tạo các luồng các bước trong SharePoint với xuất sang Microsoft SharePoint vps 2010 để cách xử lý và cai quản trong thời gian thực.Quản lý đối tượng người tiêu dùng biểu đồ vật qua các thao tác làm việc click: Microsoft Visio 2010, tất cả các tùy chọn và chính sách được khai quật trực tiếp qua một làm việc click dễ dàng trên thanh điều khoản dạng ribbon.


Microsoft Office Visio 2010 được thứ kho template cực kì phong phú, trợ giúp người tiêu dùng vẽ những biểu thiết bị từ dễ dàng đến phức tạp, cùng các biểu đồ lưu lượng, biểu đồ chuẩn bị xếp, dòng thời gian, biểu thứ mạng và các lớp UML, lập những kế hoạch chuyên nghiệp, tương tự như biểu vật dụng Gantt, BPMN và những biểu đồ kế toán, sản xuất lịch trình tốt các quy mô lưu lượng dữ liệu

Hỗ trợ hệ điều hành Windows: Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows server 2008, Windows hệ thống 2003 R2 32 cùng 64 bit, Windows XP SP3, Windows 7, 8 và 10.

Cải thiện khả năng cai quản quy trình xử lý. Cai quản đối tượng biểu đồ đối kháng giản. Đăng tải dự án lên dịch vụ thương mại đám mây. Xuất lịch sự tập tin bao gồm định dạng PDF hoặc XPS.

Download Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio Premium 2010 có khả năng hỗ trợ và chuyển động ổn định trên các máy vi tính chạy hệ quản lý điều hành Windows bao hàm Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows hệ thống 2008, Windows vps 2003 x86 R2, Windows vps 2003 x64 R2 cùng Windows XP SP3, Windows 10 cùng Windows 10 64 bit. Chúng ta cũng có thể tiến hành thiết lập Microsoft Visio 2010 về theo links bên dưới.

Microsoft Visio 2010 32 bit

Microsoft Visio 2010 64 bit

Hướng dẫn Active Microsoft Visio 2010 bởi Key 6 tháng

Đây là cách áp dụng Key KMS 180 ngày nhằm kích hoạt phiên bản quyền Microsoft Visio 2010, nó sẽ sở hữu được hạn cần sử dụng 6 tháng, khi quá hạn bạn tiến hành kích hoạt lại là được.

Xem thêm: Tải Game Boom Beach Hack Full Kim Cương Cho Android, Boom Beach Updated Hack

Bước 1: Mở CMD cùng với quyền cai quản trị. Chú ý là bắt buộc chạy với quyền quản lí trị new được.


*

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14"if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14"cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCPcscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exitHoặc


echo offtitle Activate Microsoft Visio 2010 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for miễn phí without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Visio 2010 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2010 Visio Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:KHFGJ >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:Q8TCP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP >nul&set i=1:serverif %i%==1 phối KMS_Sev=kms.lotro.ccif %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.irif %i%==3 phối KMS_Sev=k.zpale.comif %i%==4 mix KMS_Sev=m.zpale.comif %i%==5 phối KMS_Sev=kms8.MSGuides.comif %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.comif %i%==7 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.:haltpause >nul

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>