Physical memory là gì

Tình hình dạo này máy vi tính em bị tăng mẫu physical memory một giải pháp nặng nề hiểu! Máy e để màn hình chờ khoảng chừng tầm 1-2 tiếng nó cũng từ bỏ khiêu vũ lên thêm 30-40%! Còn vĩnh viễn nữa là đã đạt được lên đỉnh! Xảy ra nhanh khô hơn khi vào website, chơi trò chơi. Và những lần như thế em lại cần khởi đụng lại để hết đơ máy! Trước em còn cắn sản phẩm công nghệ thiết lập game vài hôm, nhảy nhiều vận dụng một thời điểm