Mở trang cá nhân facebook

Bạn ao ước biết trang cá nhân Facebook của chính mình trong mắt tín đồ khác đã trông như nào, vẫn ẩn những tin tức bạn ko muốn công khai chưa? thủ pháp này để giúp bạn coi Facebook với tứ cách tín đồ # hoặc một tín đồ cụ thể.


*
*
*
*
*
*
*

Hướng dẫn khóa thông tin tài khoản Facebook & Messenger trong thời điểm tạm thời (Cập nhật mới nhất tháng 05/2021)


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>