Microsoft project

Máy khách Để bàn my-huawei.com Project Online Project Professional 2021 Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 Project 2007 Project Standard 2007 Xem thêm...Ít hơn

Split a view to lớn see two different types of project information—two views—on your screen at the same time. For example, you can drill down inlớn the details about a specific task without losing the big picture shown in the Gantt Chart.

You watching: Microsoft project

On the View tab, in the Split view group, select the Details check box. Next to lớn the kiểm tra box, pick the view you want for the bottom half of the screen.

Select a task or resource in the top view.

More detail appears about the task in the bottom view.

*

To get rid of the split at any time, double-cliông xã the double line between the top and bottom views.

See more: Cách Cài Mod Gta V, Thêm Mod Trong Gta V, Hướng Dẫn Mod Nhân Vật Trong Gta 5 Bằng Addonpeds


Tip: The top view is almost always the active sầu view, which controls what shows up in the other view. The bottom view usually shows details about tasks, resources, or assignments you select up top.


Add a report lớn a split view

Reports help you see a lot more project information in a split view.

For example, you can put a report that shows the percent complete of each summary task in the top view. Then add the Gantt Chart to the bottom view khổng lồ troubleshoot the project.

Change the top or bottom view

Clichồng anywhere in the top or bottom view.

See more: Tải Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế 3.3.7, Tải Ngay Phần Mềm Htkk 3

Choose View, và then pick a different view from the Task Views or Resource Views group.


*
*
*

Quý khách hàng cần thêm trợ giúp?


Phát triển những kĩ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tđắm say gia my-huawei.com dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Khác
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Khác

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
my-huawei.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phân phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © my-huawei.com 2021

Chuyên mục: Chia sẻ