Microsoft click to run là gì

Quý Khách đang xem: Microsoft Office Clichồng To Run Là Gì, Officeclicktorun Tại Sentoty.vn - Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp

Chúng Tôi Đề Nghị: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Quá trình OfficeClickToRun.exe vào Trình quản lý tác vụ Windows

Quá trình được Điện thoại tư vấn là Microsoft Office Click-to-Run hoặc Microsoft Office Click-to-Run (SxS) hoặc Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS)

trực thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bản 365 – en-us, 365 ProPlus – en-us, 365 Business – en-us, 365 Small Business Premium, 365 trang chủ Premium – en-us, 365 ProPlus – es-es, 365 – ru -ru, 365 – nb-no) hoặc Microsoft Office Professional Plus (phiên bạn dạng năm nhâm thìn, 2013) hoặc Microsoft Office trang chủ & Student (phiên phiên bản 2013, 2016) hoặc Microsoft Office Home and Business (phiên bạn dạng 2013, 2016) hoặc Microsoft Onechú ý trang chủ & Student (phiên phiên bản 2016) hoặc Microsoft Project Professional (phiên bạn dạng 2016) hoặc Microsoft OneNote (phiên phiên bản 2013 – en-us) hoặc Microsoft Office Professional (phiên bạn dạng năm nhâm thìn, 2013) hoặc Microsoft Office ClicktoRun hoặc Microsoft OneDrive sầu for Business (phiên phiên bản 2013) hoặc Microsoft quảng cáo online ( phiên bản 2013 – my-huawei.com chúng tôi)

vì Microsoft (www.microsoft.com).

Đang xem: Microsoft office cliông chồng to run là gì

Mô tả: OfficeClickToRun.exe cộ không cần thiết đến Windows với thường xuyên đã tạo ra sự cố gắng. OfficeClickToRun.exe pháo được đặt trong thư mục con của “C: Chương trình tệp Tệp chung” Tập tin C: Tệp công tác Tệp chung Microsoft sẽ share ClickToRun . Kích thước tệp đã biết bên trên Windows 10/8/7 / XPhường là 3.971.264 byte (3% tổng chu kỳ xuất hiện), 8.063.656 byte với 109 biến chuyển thể không giống. Nó chạy bên dưới dạng hình thức và thương hiệu hình thức dịch vụ là ClickToRunSvc
Chuyên mục: Chia sẻ