Mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung thông tư 200

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ khiếp tế phát sinh vào từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh hơn. Bên trên báo cáo tài bao gồm có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung thông tư 200


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

(Dùng cho hiệ tượng kế toán Nhật ký kết chung)

Năm…

Tên tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật cam kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số gây ra trong tháng

– cộng số tạo nên tháng

– Số dư cuối tháng

– cùng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có …. Trang, khắc số từ trang số 01 mang lại trang ….

– Ngày mở sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo vẻ ngoài nhật cam kết chung

Khác với sổ nhật ký phổ biến là thể hiện tổng toàn bộ các nghiệp vụ ghê tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng đến nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinh.

Xem thêm: Top 10 Trường Đại Học Quản Lý Nhân Sự Ở Đâu Tphcm, Học Quản Trị Nhân Sự Ở Đâu Tphcm

Ví dụ như hình dưới phía trên là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trước chuyển sang

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>