Mẫu phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên

Contents

Mẫu phiếu quyết định vẻ ngoài kỷ luật new nhấtMẫu phiếu quyết định hình thức kỷ luật bắt đầu nhất

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật so với Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để lấy ý kiến của những thành viên trong việc có tiến hành thi hành kỷ luật đối với Đảng viên.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên

Đây là mẫu mã phiếu mới nhất được ban hành kèm theo phía dẫn 01-HD/UBKTTW vì chưng Ủy ban Kiểm tra trung ương ban hành. Sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm và thiết lập mẫu phiếu tại đây.

Mẫu phiếu quyết định hiệ tượng kỷ luật new nhất

HUYỆN (QUẬN) ỦY ………….ỦY BAN KIỂM TRA——-

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM—————

………., ngày ….. tháng ….. năm 201…..

PHIẾU BIỂU QUYẾTđề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí… (họ với tên, chức vụ)

1- không kỷ nguyên tắc ………………………………………………………………….. □

2- Khiển trách ……………………………………………………………………… □

3- Cảnh cáo …………………………………………………………………………□

4- không bổ nhiệm (Ghi không thiếu thốn chức vụ khi vi phạm và bây giờ của đảng viên) . …□

– …………………………………………………………………………………..……□

– ……………………………………………………………………………………… □

Cách chức toàn bộ các chức vụ trong Đảng

5- Khai trừ □

Ghi chú: – Đng chí đng ý trường đúng theo nào thì tiến công du x vào ô tương ng.

Mẫu phiếu biểu quyết đề xuất thi hành kỷ luật so với Đảng viên là biểu mẫu mã được lập ra để đưa ý kiến của những thành viên trong vấn đề có tiến hành thi hành kỷ luật so với Đảng viên.

Đây là mẫu phiếu tiên tiến nhất được phát hành kèm theo hướng dẫn 01-HD/UBKTTW vày Ủy ban Kiểm tra tw ban hành. Sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu phiếu tại đây.

Mẫu phiếu quyết định bề ngoài kỷ luật new nhất

HUYỆN (QUẬN) ỦY ………….ỦY BAN KIỂM TRA——-

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM—————

………., ngày …..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Minitool Partition Wizard, Gộp, Chia, Test Ổ Đĩa

tháng ….. năm 201…..

PHIẾU BIỂU QUYẾTđề nghị hiệ tượng kỷ luật đối với đồng chí… (họ cùng tên, chức vụ)

1- ko kỷ dụng cụ ………………………………………………………………….. □

2- Khiển trách ……………………………………………………………………… □

3- Cảnh cáo …………………………………………………………………………□

4- cách chức (Ghi rất đầy đủ chức vụ khi vi phạm và bây giờ của đảng viên) . …□

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>