MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT MỚI NHẤT

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Biên bản sẽ là văn bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng, nội dung của hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Luật sư DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

*
Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát

1. Thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát là gì?

Thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát như đã nói ở trên có đối tượng thương thảo là hợp đồng tư vấn giám sát. Theo đó, hai bên thỏa thuận các điều khoản liên quan đến hợp đồng tư vấn như nội dung hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Thương thảo hợp đồng tư vấn được thể hiện đảm bảo nhất là hình thức văn bản. 

2. Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát mới nhất hiện nay

Đội ngũ luật sư của DFC với nhiều năm kinh nghiệm trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại, trong đó có các vấn đề liên quan đến thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc— oOo —

_____, ngày___ tháng___năm___

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu tư vấn giám sát)

Gói thầu: …… Số: …………….. / ……………………..

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát mới nhất

Căn cứ pháp lý: .

BÊN MỜI THẦU: ……………..

Đại diện: ……………..

Chức vụ: ……………..

NHÀ THẦU: ………………..

Đại diện: ……………..

Xem thêm: Cách Tải Gta 5 Miễn Phí Full Cho Pc, Tải Game Gta 5 Miễn Phí Full Cho Pc

Chức vụ: ……………..

Hai bên đã thương thảo (1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nêu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

Thương thảo về nhân sự:

Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ……………..ngày … / … / …………. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký tên, đóng dấu nếu có) (ký tên, đóng dấu nếu có)

 

 

NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B


gmail.com hoặc gọi điện tới tổng đài 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.