MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN

*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành cố nhiên Thông bốn số84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khoanh vùng này

GIẤY NỘP.. TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền phương diện □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ………...

Bạn đang xem: Mẫu giấy nộp tiền vào nsnn

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

Tỉnh, TP: .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Tỉnh, TP: ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu chi phí mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK trợ thời thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

Mngơi nghỉ trên NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo văn phiên bản của cơ quan gồm thẩm quyền: Kiểm toán thù công ty nước □ Thanh tra tài chủ yếu □

Tkhô hanh tra nhà nước □ Cơ quan lại tất cả thđộ ẩm quyền khác □

Tên cơ sở làm chủ thu: ...........................................................................

Phần dành riêng cho người nộp thuế ghi

Phần dành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số ra quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên ổn tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng văn bản (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Xem thêm: Phần Mềm Bootice - Tạo Usb Boot Bằng Công Cụ Bootice V1

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘPhường TIỀNNgày... mon... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày... tháng... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế tân oán trưởng

(Ghi chức vụ, ký, chúng ta thương hiệu với đóng dấu)

Ghi chú: Trường đúng theo nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (giả dụ có), Tổng viên Thuế (giả dụ có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước triển khai ký kết số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường phù hợp nộp thuế điện tử tự Cổng đọc tin năng lượng điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống auto điền số tmê man chiếu nhằm ship hàng công tác quản lý.

(2) Trường vừa lòng nộp chi phí bởi VND thì ghi bằng chữ theo tổng thể chi phí VND; Trường vừa lòng nộp tiền bởi nước ngoài tệ thì ghi bằng chữ theo toàn bô ngulặng tệ cùng một số loại ngoại tệ.