Mật khẩu mặc định camera ip hikvision

1.Tự reset bằng file GUID – Đơn giản , dễ làm2.Tự reset bằng ý hỏi bảo mật3.Tự rephối mật khẩu bằng email4.Tự reset bằng cách sử dụng TFTP.. uprade firmware5.Remix bằng Secure Code – liên hệ với Nhà An Toàn6.Remix bằng file XML – liên hệ với Nhà An Toàn7.Reset cứng

CÁCH 1: TỰ RESET BẰNG FILE GUID

Nguim tắc thực hiện:•Sau Khi kích hoạt ( tạo mật khẩu ) đến thiết bị , quý khách hàng tạo một tệp tin GUID•Mỗi tệp tin GUID mang lại phép reset mật khẩu 1 lần duy nhất. Sau Lúc đã khôi phục mật khẩu xong xuôi , tiếp tục tạo file GUID mang đến lần tiếp theo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

nhaantoan.com