Lỗi ghi sổ chứng từ trên misa

Giúp thiết lập cấu hình các luật lệ đem tài liệu trường đoản cú MISA eShop về MISA SME.NET như: Chứng từ bỏ mang tự MISA eShop về được ghi vào sổ nào trên MISA SME.NET; Có cộng gộp các hóa đối kháng kinh doanh nhỏ thành 1 hội chứng từ bỏ bán sản phẩm giỏi không?…

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Tiện íchKết nối cùng với phần mềm buôn bán hàng.

You watching: Lỗi ghi sổ chứng từ trên misa

2. Đăng nhập vào ứng dụng MISA eShop.

*

3. Thiết lập phép tắc lấy dữ liệu trường đoản cú MISA eShop về MISA SME.NET

3.1. Danh mục: 

*

1. Hàng hóa:

Chọn cai quản kích thước, màu sắc theo một trong các 2 cách:Một ở trong tính là 1 trong quy cách: Một sản phẩm & hàng hóa có khá nhiều ở trong tính trên MISA eShop vẫn thành một sản phẩm & hàng hóa có tương đối nhiều mã quy cách (là những ở trong tính) bên trên MISA SME.NET

*

Một thuộc tính chi tiết là một trong những phương diện hàng: Một sản phẩm & hàng hóa có không ít nằm trong tính trên MISA eShop sẽ thành những hàng hóa (từng hàng hóa là 1 trong ở trong tính) bên trên MISA SME.NET

*

*
Tự đụng link sản phẩm & hàng hóa gồm trùng ban bố sau:Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã hàng trên MISA eShop trùng với Mã sản phẩm đã tất cả bên trên MISA SME.NET thì sản phẩm & hàng hóa này được coi là sẽ vĩnh cửu bên trên MISA SME.NET. Lúc kia, Kế tân oán không cần knhị báo bổ sung cập nhật sản phẩm hóa này bên trên MISA SME.NET nhưng mà vẫn rước được bệnh từ bỏ chứa hàng hóa này trường đoản cú MISA eShop về.Tên: Nếu tích lựa chọn thì hàng hóa trên MISA eShop buộc phải có Mã và Tên trùng với Mã và Tên sản phẩm & hàng hóa vẫn có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã mãi sau bên trên MISA SME.NET => Với sản phẩm & hàng hóa không vừa lòng 2 ĐK trên, để lấy được bệnh tự đựng sản phẩm & hàng hóa đó tự MISA eShop về thì buộc phải tự knhì báo bổ sung cập nhật hàng hóa hoặc tích lựa chọn tùy chọn Tự cồn thêm mới sản phẩm & hàng hóa chưa có vào danh mục (bên dưới) nhằm lịch trình tự động thêm vào hạng mục hàng hóa trên MISA SME.NET.Tự rượu cồn thêm bắt đầu sản phẩm & hàng hóa chưa có vào danh mục: Nếu tích lựa chọn thì Lúc rước bệnh nhàn hạ MISA eShop về MISA SME.NET, nếu như sản phẩm & hàng hóa bên trên những hội chứng từ đó ko thỏa mãn nhu cầu điều kiện Tự đụng link theo Mã hoặc Tên (coi bên trên) công tác vẫn tự động thêm sản phẩm & hàng hóa đó (trên MISA eShop) vào danh mục hàng hóa trên MISA SME.NET.2. KhoTự rượu cồn link kho có trùng thông báo sau:Mã (công tác ngầm định bắt buộc): Nếu Mã kho bên trên MISA eShop trùng với Mã kho đang có trên MISA SME.NET thì kho này được xem như là vẫn trường thọ bên trên MISA SME.NET. Lúc đó, Kế toán ko cần knhì báo bổ sung kho này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được hội chứng tự chứa kho này trường đoản cú MISA eShop về.Tên: Nếu tích lựa chọn thì kho trên MISA eShop cần có Mã và Tên trùng với Mã và Tên kho đang gồm bên trên MISA SME.NET thì mới được xem là vẫn tồn tại trên MISA SME.NET => Với kho không thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện bên trên, để lấy được hội chứng trường đoản cú cất kho đó từ MISA eShop về thì nên tự khai báo bổ sung kho hoặc tích chọn tùy chọn Tự rượu cồn thêm new kho chưa tồn tại vào danh mục (bên dưới) nhằm chương trình tự động cung ứng danh mục kho trên MISA SME.NET.Tự động thêm new kho chưa tồn tại vào danh mục: Nếu tích chọn thì khi mang bệnh từ tốn MISA eShop về MISA SME.NET, nếu kho trên những chứng từ bỏ đó ko thỏa mãn điều kiện Tự cồn liên kết theo Mã hoặc Tên (xem mặt trên) công tác sẽ auto thêm kho kia (bên trên MISA eShop) vào danh mục kho trên MISA SME.NET.Nếu tích chọn Tự rượu cồn thêm bắt đầu kho chưa tồn tại vào danh mục (ở trên) thì nên knhì báo thêm Tài khoản kho mặc định => tài khoản này là 1 trong trong các căn cứ để chương trình điền vào Tài khoản kho trên những hội chứng từ Mua hàng/Bán hàng/Nhập kho/Xuất kho lấy trường đoản cú MISA eShop quý phái.3. Tài khoản ngân hàngTự động links thông tin tài khoản ngân hàng tất cả trùng công bố sau:Số tài khoản (công tác ngầm định bắt buộc): Nếu Tài khoản ngân hàng bên trên MISA eShop trùng với Tài khoản ngân hàng vẫn bao gồm trên MISA SME.NET thì tài khoản này được xem là đang lâu dài trên MISA SME.NET. Lúc kia, Kế toán không cần khai báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng này trên MISA SME.NET mà vẫn rước được bệnh từ đựng thông tin tài khoản bank này trường đoản cú MISA eShop về.Tên ngân hàng: Nếu tích chọn thì thông tin tài khoản ngân hàng trên MISA eShop đề nghị có Số tài khoản và Tên ngân hàng trùng với Số tài khoản và Tên ngân hàng sẽ tất cả trên MISA SME.NET thì mới có thể được xem như là đã trường tồn trên MISA SME.NET => Với tài khoản ngân hàng ko thỏa mãn 2 ĐK trên, để lấy được triệu chứng từ đựng tài khoản bank kia từ MISA eShop về thì phải tự knhị báo bổ sung tài khoản ngân hàng hoặc tích lựa chọn tùy chọn Tự đụng thêm bắt đầu tài khoản bank chưa tồn tại vào danh mục (mặt dưới) nhằm lịch trình auto thêm vào danh mục thông tin tài khoản bank trên MISA SME.NET.Tự rượu cồn thêm new thông tin tài khoản ngân hàng chưa có vào danh mục: Nếu tích lựa chọn thì Lúc mang chứng nhàn hạ MISA eShop về MISA SME.NET, nếu như thông tin tài khoản ngân hàng trên những chứng từ kia không thỏa mãn nhu cầu điều kiện Tự đụng liên kết theo Số thông tin tài khoản hoặc Tên ngân hàng (coi bên trên) công tác vẫn auto thêm thông tin tài khoản kia (trên MISA eShop) vào danh mục tài khoản ngân hàng bên trên MISA SME.NET.4. Nhân viênTự đụng links Nhân viên bao gồm trùng thông báo sau:Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã nhân viên bên trên MISA eShop trùng với Mã nhân viên sẽ bao gồm bên trên MISA SME.NET thì Nhân viên này được xem là đang vĩnh cửu trên MISA SME.NET. Khi kia, Kế toán thù ko cần knhị báo bổ sung cập nhật Nhân viên này trên MISA SME.NET mà lại vẫn mang được triệu chứng trường đoản cú cất Nhân viên này tự MISA eShop về.Tên/Số điện thoại/Email: Nếu tích chọn thì nhân viên cấp dưới trên MISA eShop cần có Mã và Tên/Số năng lượng điện thoại/Email trùng với Mã và Tên/Số điện thoại/Email Nhân viên đã tất cả bên trên MISA SME.NET thì mới có thể được xem như là vẫn mãi mãi trên MISA SME.NET => Với Nhân viên không thỏa mãn 2 ĐK trên, để mang được triệu chứng từ bỏ chứa Nhân viên đó từ bỏ MISA eShop về thì cần tự knhị báo bổ sung Nhân viên hoặc tích chọn tùy chọn Tự hễ thêm bắt đầu nhân viên cấp dưới chưa tồn tại trong danh mục (mặt dưới) nhằm chương trình tự động hóa cung cấp hạng mục nhân viên cấp dưới bên trên MISA SME.NET.Tự đụng thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục: Nếu tích lựa chọn thì khi mang hội chứng thong thả MISA eShop về MISA SME.NET, ví như nhân viên cấp dưới trên các hội chứng từ bỏ kia ko thỏa mãn điều kiện Tự đụng link theo Mã hoặc Tên/Số năng lượng điện thoại/Email (coi bên trên) chương trình đang auto thêm nhân viên đó (trên MISA eShop) vào danh mục nhân viên bên trên MISA SME.NET.5. Khách hàngTự rượu cồn links quý khách gồm trùng thông báo sau:Mã (lịch trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã người sử dụng bên trên MISA eShop trùng với Mã quý khách đang bao gồm trên MISA SME.NET thì quý khách hàng này được xem là vẫn mãi sau bên trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán thù ko cần khai báo bổ sung khách hàng này trên MISA SME.NET cơ mà vẫn đem được hội chứng tự đựng Khách hàng này từ bỏ MISA eShop về.Tên: Nếu tích chọn thì người tiêu dùng bên trên MISA eShop đề nghị có Mã và Tên trùng với Mã và Tên người sử dụng đang bao gồm bên trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với quý khách không thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện trên, để đưa được hội chứng trường đoản cú chứa người sử dụng đó từ MISA eShop về thì cần tự knhị báo bổ sung khách hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm new người sử dụng chưa xuất hiện vào danh mục (mặt dưới) để công tác tự động hóa sản xuất danh mục người tiêu dùng trên MISA SME.NET.Tự cồn thêm bắt đầu khách hàng chưa tồn tại trong danh mục: Nếu tích chọn thì Lúc mang hội chứng nhàn MISA eShop về MISA SME.NET, nếu người tiêu dùng bên trên những chứng tự kia ko thỏa mãn điều kiện Tự đụng links theo Mã hoặc Tên (xem mặt trên) lịch trình sẽ tự động thêm quý khách đó (bên trên MISA eShop) vào danh mục khách hàng hàng trên MISA SME.NET.

See more: Cách Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Mind Map, Bản Đồ Tư Duy Mind Map

6. Nhà cung cấpTự đụng link đơn vị cung cấp gồm trùng ban bố sau:Mã (lịch trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã NCC trên MISA eShop trùng với Mã NCC sẽ tất cả trên MISA SME.NET thì NCC này được xem như là vẫn mãi sau bên trên MISA SME.NET. khi kia, Kế toán ko cần khai báo bổ sung NCC này trên MISA SME.NET nhưng vẫn rước được triệu chứng tự đựng NCC này tự MISA eShop về.Tên: Nếu tích lựa chọn thì NCC bên trên MISA eShop đề xuất có Mã và Tên trùng với Mã và Tên NCC đang gồm trên MISA SME.NET thì mới được coi là đang tồn tại trên MISA SME.NET => Với NCC không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng trường đoản cú chứa NCC kia trường đoản cú MISA eShop về thì cần tự knhị báo bổ sung cập nhật NCC hoặc tích lựa chọn tùy chọn Tự cồn thêm new NCC chưa xuất hiện trong danh mục (bên dưới) nhằm chương trình auto cung ứng danh mục NCC bên trên MISA SME.NET.Tự đụng thêm bắt đầu NCC chưa có vào danh mục: Nếu tích chọn thì lúc đem hội chứng đàng hoàng MISA eShop về MISA SME.NET, nếu NCC trên các hội chứng từ bỏ kia không vừa lòng điều kiện Tự động link theo Mã hoặc Tên (coi mặt trên) chương trình đang tự động thêm NCC đó (bên trên MISA eShop) vào hạng mục NCC trên MISA SME.NET.7. Đối tác giao hàngLiên kết cùng với hạng mục nào: Lựa chọn 1 trong 2 danh mục Khách hàng hoặc Nhà cung cấp khi đó: Chương thơm trình chia sẻ thêm mới đối tác vào hạng mục được lựa chọn (nếu như tích chọn Tự hễ thêm mới Đối tác chưa tồn tại vào danh mục (coi bên dưới)).Tự cồn liên kết Lúc gồm trùng báo cáo sau:Tên: Nếu tích lựa chọn thì đối tác doanh nghiệp bên trên MISA eShop yêu cầu có Mã và Tên trùng với Mã và Tên (Khách hàng hoặc Nhà cung cấp) đã tất cả bên trên MISA SME.NET thì mới có thể được xem như là đã mãi sau trên MISA SME.NET => Với đối tác doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện bên trên, để đưa được hội chứng từ chứa đối tác đó từ MISA eShop về thì phải từ khai báo bổ sung cập nhật công ty đối tác vào danh mục người sử dụng hoặc danh mục nhà hỗ trợ bên trên MISA SME.NET hoặc tích lựa chọn tùy chọn Tự động thêm new công ty đối tác chưa có trong danh mục (bên dưới) nhằm lịch trình tự động thêm đối tác vào danh mục khách hàng hàng/NCC bên trên MISA SME.NET.Tự rượu cồn thêm new đối tác doanh nghiệp chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi rước chứng nhàn nhã MISA eShop về MISA SME.NET, nếu đối tác doanh nghiệp trên những triệu chứng tự đó ko vừa lòng điều kiện Tự đụng links theo Mã hoặc Tên (coi mặt trên) lịch trình đã tự động thêm công ty đối tác đó (bên trên MISA eShop) vào danh mục quý khách hàng hoặc hạng mục Nhà cung cấp trên MISA SME.NET.Tài khoản theo dõi công nợ: Với hội chứng từ bán hàng qua đối kháng mua hàng thu COD, khi mang về MISA SME.NET, chương trình vẫn hạch toán thù công nợ với công ty đối tác Ship hàng vào thông tin tài khoản thiết lập cấu hình tại chỗ này.Tài khoản theo dõi khoản chênh lệch: Với bệnh từ bỏ bán sản phẩm thu COD gồm tạo ra giá thành phục vụ thu khách hàng nhiều hơn thế nữa giá thành ship hàng phải trả đối tác ship hàng thì Khi rước về MISASME.NET, công tác sẽ hạch toán thù khoản chênh lệch trên vào thông tin tài khoản thiết lập cấu hình tại đây.3.2. Chứng từ: 

*

Các hội chứng trường đoản cú mang về được ghi vào sổ nàoCmùi hương trình chỉ hiển thị tùy chọn này vào trường vừa lòng đơn vị dùng bên cạnh đó 2 hệ thống sổ tài bao gồm với sổ quản ngại trị.Quy tắc đồng bộ bệnh trường đoản cú phân phối hàng: Chọn 1 trong 2 biện pháp đồng nhất sau đây.Mỗi chứng từ bên trên eShop đang đồng bộ về thành một hội chứng trường đoản cú bán hàng:Thực hiện cùng gộp những hóa 1-1 kinh doanh nhỏ thành 1 chứng trường đoản cú chào bán hàng:Nếu tích chọn tùy chọn này thì các hóa đối kháng thỏa mãn nhu cầu những ĐK sau sẽ tiến hành cộng gộp thành 1 chứng tự phân phối hàng:Hóa đối kháng được lập trong thuộc 1 ngày với tkhô nóng tân oán bởi tiền mặtChưa kiến tạo HĐĐT cùng ko tích chọn Khách hàng rước HĐĐT meInvoiceHóa 1-1 cùng loại: cung cấp theo đơn giao hàng hoặc phân phối trên cửa ngõ hàngHóa solo buôn bán cùng nhiều loại khía cạnh hàng: tất cả combo hoặc không tồn tại combo.Chứng tự cộng gộp ghi nhận mang đến khách hàng hàng: Thông tin Khách hàng trên chứng từ cộng gộp sẽ được mang theo Khách hàng khai báo trên đây.Quy tắc đồng điệu bệnh từ nhập xuất kho: Các hội chứng tự nhập/xuất kho khác Khi đem thanh lịch MISA SME.NET sẽ tiến hành hạch tân oán vào những tài khoản Có/thông tin tài khoản Nợ thiết lập tại phía trên. Các chứng từ bỏ nhập xuất kho không giống bao gồm: Nhập/xuất kho khác; Nhập/xuất kho kiểm kê; Nhập/xuất kho điều chuyển; Nhập kho sản phẩm trả lại (gắn thêm cùng với nghiệp vụ chuyển hoàn).Quy tắc nhất quán chứng tự thu chi: Các chứng trường đoản cú thu/chi khác khi đem quý phái MISA SME.NET sẽ được hạch tân oán vào các thông tin tài khoản Có/tài khoản Nợ tùy chỉnh cấu hình tại trên đây.3.3. Cơ cấu tổ chức:

Lưu ý: Cmùi hương trình chỉ hiển thị tab Cơ cấu tổ chức trong ngôi trường hợp cơ cấu tổ chức bên trên MISA SME.NET được chia thành các cung cấp như Chi nhánh/Phòng ban…

Thiết lập links danh mục cửa hàng bên trên MISA eShop cùng với danh mục cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai bên trên MISA SME.NET nhỏng sau:

Nếu từng shop là 1 trong chi nhánh: thì cấu hình thiết lập bằng phương pháp, vào làm việc với Tổng chủ thể để link cửa hàng mang đến từng chi nhánh hoặc vào làm việc với từng chi nhánh để link cửa hàng mang đến Trụ sở kia => Sau lúc tùy chỉnh kết thúc thì mỗi chi nhánh chỉ rất có thể lấy được triệu chứng từ bỏ của siêu thị links với Trụ sở kia.

*

Lưu ý: Mỗi siêu thị trên MISA eShop chỉ rất có thể links với cùng 1 Trụ sở trên MISA SME.NET (Tuy nhiên, một chi nhánh bên trên MISA SME.NET có thể link với nhiều cửa hàng bên trên MISA eShop)

Nếu một Trụ sở có rất nhiều cửa hàng: thì cần link từng cửa hàng với một cơ sở của Trụ sở. Khi kia, rất có thể quản lý được đọc tin lợi nhuận, đưa ra phí…theo từng shop bằng cách coi các report thống kê lại theo đơn vị như: Tổng thích hợp bán hàng theo đơn vị gớm doanh; Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đối chọi vị…

*
4. Nhấn Đồng ý.

See more: Top 11 Ứng Dụng Xem Tivi Trên Windows 10, Top Phần Mềm Xem Tivi Trên Máy Tính Tốt Nhất 2021

Lưu ý: Xem một số lỗi thường xuyên chạm mặt Khi thiết lập cấu hình kết nối MISA eShop tại mục 9 và 10

4. Lưu ý

Có thể thay đổi lại các quy tắc lấy tài liệu (đang thiết lập) hoặc bỏ vứt liên kết với MISA eShop nhỏng sau:

*

Nếu trong quy trình đồng nhất triệu chứng trường đoản cú lịch sự SME bị lỗi như hình ảnh dưới đây, siêu thị vui miệng thực hiện nhỏng sau:

– Trên SME, chọn thao tác làm việc với Tổng công ty Vào Tiện ích Thiết lập kết nối với phần mềm chào bán hàng

– Chọn tab 3.Cơ cấu tổ chức, ghép shop trên eShop cùng với Trụ sở tương ứng bên dưới SME.