Làm tròn số trong excel 2003

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số sớm nhất do cực hiếm thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản hóa một trong những xấp xỉ. Gồm một vài cách để làm tròn một số.Bạn vẫn xem: giải pháp làm tròn số vào excel 2003

Thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị nhưng không đổi khác số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Bạn đang xem: Làm tròn số trong excel 2003

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau dấu thập phân, trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*

hoặc Giảm Thập phân
*

.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy click chuột mũi thương hiệu kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.


*

Trong list Thể loại, tùy thuộc vào hình trạng dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một trong những trường hợp, chúng ta cũng có thể muốn sử dụng hàm EVEN và ODD để làm tròn số lên tới số chẵn hoặc số lẻ sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số ngay gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số trong những đến phân số ngay sát đó

Làm tròn số tới một chữ số gồm nghĩa

Chữ số có nghĩa là những chữ số góp phần vào sự chính xác của một số.

Các lấy ví dụ như trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUP với ROUNDDOWN. Chúng nói tới các cách thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng số đông ví dụ này chỉ thể hiện 1 phần rất nhỏ tuổi các tình huống rất có thể xảy ra.

Danh sách dưới đây chứa một số quy tắc chung nên ghi nhớ khi chúng ta làm tròn số cho tới chữ số gồm nghĩa. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm các hàm làm cho tròn và sửa chữa bằng những số lượng và tham số của riêng chúng ta để trả về số chữ số bao gồm nghĩa mà bạn muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ được chuyển thành giá trị hoàn hảo của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, thao tác làm tròn diễn ra, rồi vệt âm được áp dụng trở lại. Tuy vậy điều này có vẻ không theo lô-gic, cơ mà đó là phương pháp làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về hai chữ số có nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được gửi thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được gia công tròn xuống nhằm có hiệu quả với hai chữ số bao gồm nghĩa (880). Cuối cùng, dấu trừ được vận dụng trở lại để có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm tròn số gồm phần thập phân như sau: trường hợp phần thập phân bằng hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Giả dụ phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được thiết kế tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như như cùng với số thập phân; thay thế sửa chữa 0,5 bằng bội số của 5.

Quy tắc thông thường là khi bạn làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của các chữ số gồm nghĩa tới địa chỉ mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số gồm có nghĩa, các bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này có tác dụng tròn số xuống 2340000, với phần "234" là những chữ số có nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số đã xác định

Có thể bao gồm lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một vài mà chúng ta chỉ định. Ví dụ, mang sử công ty bạn đưa giao sản phẩm trong những thùng hàng, mỗi thùng chứa 18 món hàng. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND giúp xem cần từng nào thùng để chuyển 204 món hàng. Vào trường vừa lòng này, câu trả lời là 12, vì 204 phân tách cho 18 bởi 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng trang bị 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Xem thêm: Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Câu Chuyện Lí Thú (Hoặc Cảm Động) Mà Em Đã Gặp Ở Trường

Cũng rất có thể có phần đông lúc bạn cần làm tròn một trong những âm về một bội số âm hoặc làm cho tròn một số trong những có chứa những vị trí thập về một bội số gồm chứa những vị trí thập phân. Bạn có thể dùng hàm MROUND trong những trường vừa lòng này.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>