230+ CÂU SLOGAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ẤN TƯỢNG NHẤT, TIẾNG VIỆT + ANH

Hiện ni vấn đề bảo đảm an toàn môi trường là chủ đề nóng trên những trang mạng xã hội các mặt báo hiện nay nay. Gần như hiện tượng mở ra bụi mịn, bã, bạn thân lụt, lở đèo… lộ diện nhiều và sảy ra liên tục càng làm vấn đề đảm bảo môi ngôi trường trở nên bắt buộc thiết. Hãy cùng hòa thông thường với nhân loại thực hiện tại việc bảo đảm an toàn môi trường với khẩu hiệu / khẩu hiệu đảm bảo an toàn môi trường nhé!


I. Biểu ngữ là gì?

*
*
*
*
*
*

Air Pollution is also a weapon of mass destruction.Air pollution is not a joke. Air pollution will make you choke.Air pollution is slow poison, it kills our lungs.Air pollution is turning Mother Nature prematurely grey.Reduce air pollution và increase your life span.Stop pollution is the best solution!Air Pollution, a Cause of Global Disaster.Be a part of solution not part of the pollution.Tree plantation is best option against pollution.Air Pollution isn’t cool so don’t be fools.Don’t let our future go up in smoke.Green Revolution is the best Solution to lớn remove Pollution.If you pollute air today it will pollute your lungs tomorrow.Leave Pollution, save the nation.Let your feet do the walking into cleaner air!Pollution – if we don’t kill it, it will kill us.Pollution free, what the world wants khổng lồ be Pollution is our silent enemy, just finish it silently.It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air & water that are doing it.

Bạn đang xem: 230+ câu slogan bảo vệ môi trường ấn tượng nhất, tiếng việt + anh

Slogans About Save Water (Khẩu hiệu về tiết kiệm ngân sách nước)

Conserve Water! Preserve Life!Don’t litter, Save Water.No water no life. No blue, no green.Rainwater tank won’t break the bank.Raise your voice against water pollution.Water is driving force of all nature.Water is life, so don’t hit your life.Water, water everywhere try to save it if you care.If there is magic on planet it is contained in water.Keep water bodies clean to save aquatic animals lives.Save water today or live in a desert tomorrow.Save water, it will save you later.Say no khổng lồ water pollution và lead a healthy life.Stop the pollution quick, don’t make water sick.Stop water pollution & save nature.The best gift you can give to lớn coming generation is water.A drop of water is worth more than a sack of gold for a thirsty man.There are number of ways khổng lồ save water & they all start with you.Thousands have lived without love, not one without water.Wait, stop & think. Save water khổng lồ drink.We forget that Water Cycle và the Life cycle are one.When the well is dry we know the worth of water.When you save water, it saves you back.

Xem thêm: Xem Hướng Giuong Ngu Theo Tuổi Chuẩn Xác Nhất, Hướng Giường Ngủ Phong Thủy Theo Tuổi, Theo Mệnh

SAY “NO” lớn PLASTIC (Nói không với nhựa)

Say no lớn plastic và save world!Don’t use plastic & be fantasticSave earth. Say no khổng lồ a plastic bag now.Use less plastic it helps to lớn save the world.Beat plastic pollution. If you can, reuse it refuse itDo something drastic …. Cut plastic! Say not lớn plastic bags.Recycle for the life cycle.Every bit of plastic ever made still exists somewhere.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm cũng giống như nghĩa vụ của mọi cá nhân chúng ta. Môi trường thiên nhiên xanh sạch đẹp giúp nâng cấp chất lượng cuộc sống, sức khỏe của mọi người mỗi gia đình. Hãy phổ biến tay đảm bảo an toàn môi ngôi trường và lan truyền slogan / khẩu hiệu bảo vệ môi trường đến bạn bè, người thân trong gia đình và gia đình.