Hướng dẫn sử dụng dlc boot 2016

Vâng, nói đến DLC BOOT thì chúng ta hay suy nghĩ tức thì mang lại người sáng tác Trần Duy Linch. Nếu chúng ta là một trong những nghệ thuật viên cố gắng hệ 8x, 9x thì mình tin chắc hẳn một điều đã là những điều đó đúng không ạ