Hướng dẫn chia địa chỉ ip

Nhằm tiết kiệm chi phí số lượng địa chỉ cửa hàng IPv4 hiện nay nay, hiện giờ đang bị hao dần bởi vì số lượng người truy cập Internet ngày càng nhiều nên biện pháp được đưa ra để hạn chế và khắc phục là chia nhỏ địa chỉ IP.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chia địa chỉ ip

I. Phân chia subnet

Để có thể chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng bé bằng nhau, người ta thực hiện mượn thêm một số bit bên phần host để làm phần mạng, các bit mượn này được gọi là các bit subnet. Tùy thuộc vào so bit subnet mà có thể phân chia được số lượng mạng nhỏ khác nhau với kích cỡ khác nhau.

Các bài toán trong Subnetting:

Bài toán xuôi:

Cho trước một địa chỉ mạng với các yêu thương cầu:

Số subnet phân tách được bao nhiêu?Số host trên một subnet là bao nhiêu?Trong một subnet:Địa chỉ mạng là gì?Địa chỉ host đầu tiên?Địa chỉ host cuối cùng?Địa chỉ broadcast?Subnet mask tương ứng với mỗi mạng con?

Phân tích bài toán:

Gọi n là số bit mượn và m là số bit phần host.Số subnet có công thức sau: 2n Số host bên trên một subnet: 2m – 2Bước nhảy = 28-n Với mỗi subnet:Địa chỉ mạng: Octet bị mượn bội số với bước nhảy.Địa chỉ host đầu: Địa chỉ network +1Địa chỉ host cuối: Địa chỉ broadcast -1Địa chỉ broadcast: Địa chỉ mạng kế tiếp -1Địa chỉ mạng kế tiếp: Địa chỉ mạng trước + bước nhảySubnet mask tương ứng: Subnet mask ban đầu + n

n (số bit mượn) 1 2 3 4 5 6 7 8 Bước nhảy 128 64 32 16 8 4 2 1

Ví dụ 1: Thực hiện chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host.

Số bit mượn: n=2

Số bit host: m=6

=> phân tách được 4 subnet mỗi subnet có 62 host

Với mỗi subnet:

Subnet 1 Subnet 2 Subnet 3 Subnet 4 Địa chỉ mạng 192.168.1.0 192.168.1.64 192.168.1.128 192.168.1.192 Địa chỉ host đầu 192.168.1.1 192.168.1.65 192.168.1.129 192.168.1.193 Địa chỉ host cuối 192.168.1.62 192.168.1.126 192.168.1.190 192.168.1.254 Địa chỉ broadcast 192.168.1.63 192.168.1.127 192.168.1.191 192.168.1.255

Ví dụ 2: Thực hiện phân chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host. (Ở ví dụ 2 này mình làm theo cách khác để các bạn ko muốn học theo kiểu công thức như bên trên thì có thể tham khảo thêm)

Với các bit mượn là “00

192.168.1.00000000 -> 192.168.1.0/26 Địa chỉ network

192.168.1.00000001 -> 192.168.1.1/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.00111110 -> 192.168.1.62/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.00111111 -> 192.168.1.63/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “01

192.168.1.01000000 -> 192.168.1.64/26 Địa chỉ network

192.168.1.01000001 -> 192.168.1.65/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.01111110 -> 192.168.1.126/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.01111111 -> 192.168.1.127/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “10

192.168.1.10000000 -> 192.168.1.128/26 Địa chỉ network

192.168.1.10000001 -> 192.168.1.129/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.10111110 -> 192.168.1.190/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.10111111 -> 192.168.1.191/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “11

192.168.1.11000000 -> 192.168.1.192/26 Địa chỉ network

192.168.1.11000001 -> 192.168.1.193/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.11111110 -> 192.168.1.254/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.11111111 -> 192.168.1.255/26 Địa chỉ broadcast

Nhận xét:

Với mỗi dải bit mượn, ta chia nhỏ ra được một subnet. Ở ví dụ trên, vì mượn 2 bit cần t phân tách được 22 subnet tương ứng với 2 bit nhị phân (00,01,10,11).

Phần network lúc này bao gồm phần network gốc cộng thêm các bit mượn. Địa chỉ IP lúc này có 26 bit network chứ không phải 24 bit như trước nữa cần số prefix – length sẽ là /26. Subnet mask vào trường hợp này sẽ là “11111111.11111111.11111111.11000000” ở dạng nhị phân, xuất xắc là 255.255.255.192 ở dạng thập phân.

Các bit phần host (ở phía trên là 6 bit cuối) sẽ chạy từ một dãy địa chỉ gồm các bit 0 (000000 – 6 bit 0)đến một dãy địa chỉ gồm các bit 1 (111111 – 6 bit 1). Tổng giá trị có thể có của một dãy nhị phân 6 bit là 26 giá trị. Ta bỏ ra nhị giá trị 000000 (là địa chỉ network) và 111111 (là địa chỉ broadcast) thì số lượng địa chỉ dùng được đến host của một subnet là 26 – 2 = 62 địa chỉ.

Như vậy, bằng cách mượn 2 bit của phần host, ta đã phân tách network 192.168.1.0/24 thành 4 subnet và mỗi subnet này có 62 host.

Các subnet được chia nhỏ ra là 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 và 192.168.1.192/26.

2. Bài toán ngược:

*
Bài toán ngược

Trên bài toán ta thấy yêu thương cầu phân chia ít nhất 5 subnet yêu cầu ta có công thức 2n >= 5 và số host lớn nhất vào mạng là 20 host buộc phải ta có 2m – 2 >= trăng tròn và ta có thêm n + m = 8. Giải hệ bất phương trình bên trên ta được kết quả n = 3 và m = 5 (có m và n rồi ta giải tiếp như bài toán xuôi thôi, các bạn tự giải tiếp nhé)

II. VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

Với phương pháp chia như trên ta chỉ có thể phân tách một mạng lớn thành các mạng nhỏ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, việc phân chia đều như vậy không thể đáp ứng được yêu thương cầu về quy hoạch IP mang đến sơ đồ mạng.Sơ đồ ví dụ về yêu thương cầu phân chia subnetTrên sơ đồ này, người quản trị được yêu thương cầu dùng một mạng 192.168.1.0/24 để quy hoạch IP đến tất cả các subnet trên sơ đồ.Để có thể thực hiện được yêu cầu này, mạng 192.168.1.0/24 cần phải được phân chia thành các mạng bé có kích thước không bằng nhau. Các subnet kích thước lớn hơn sẽ được sử dụng đến các mạng có số lượng host lớn và các subnet có kích thước nhỏ sẽ được sử dụng mang đến các mạng có kích thước nhỏ.Chia subnet VLSM

Hình trên đưa ra một giải pháp chia subnet không phần đa nhau thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu đưa ra của sơ trang bị mạng. Bên trên sơ đồ dùng này , rất có thể thấy :

Mạng LAN cùng với 72 host được gán mang đến subnet 192.168.1.0/25 . Subnet này áp dụng 25 bit mạng với 7 bit host. Với 7 bit host, subnet này có tổng cộng 27 – 2 = 126 host, hoàn toàn đáp ứng một cách đầy đủ số lượng IP đến mạng LAN 72 host.Mạng LAN với 60 host được cấp cho dải IP 192.168.1.128/26 . Subnet này có 26 bit mạng và 6 bit host. Với 6 bit host, subnet này còn có tổng cùng 26 – 2 = 62 host, đáp ứng một cách đầy đủ số lượng IP cho mạng LAN 60 hostPhân tích tương tự rất có thể thấy các subnet này đều đáp ứng đầy đủ số host trên các mạng của những router.

Phương pháp phân tách một mạng thành hầu hết subnet có kích thước không hầu hết nhau được triển khai ở ví dụ như trên được điện thoại tư vấn là phương pháp chia subnet VLSM (Variable Length Subnet Mask). Một sơ đồ dùng VLSM là 1 trong sơ đồ dùng tồn tại những subnet của cùng một mạng sử dụng những subnet-mask có chiều dài nạm đổi, hay có thể nói, là gồm số prefix-length không giống nhau.

III. Summary (Tóm tắt địa chỉ)

Nếu kĩ thuật phân tách subnet triển khai chia một mạng bự thành các mạng nhỏ (subnet) thì kinh nghiệm tóm tắt showroom (summary) lại tiến hành gộp những mạng nhỏ tuổi thành một mạng lớn

Nguyên lý của kỹ thuật summary:

Để summary nhiều địa chỉ cửa hàng network, thực hiện quan sát những octet của các địa chỉ cửa hàng này trường đoản cú trái sang cần và xét octet khác nhau đầu tiên. Thực hiện phân tích nhị phân những octet khác nhau đầu tiên này và liên tục chọn ra các bit nhị phân tương tự nhau trong những octet. Phần network của địa chỉ summary sẽ được tạo thành từ các octet kiểu như nhau trước đó và những bit nhị phân tương tự nhau của các octet vừa xét. Ví dụ: Hãy nắm tắt 4 showroom mạng tiếp sau đây thành một địa chỉ cửa hàng mạng duy nhất.168.0.0/24168.1.0/24168.2.0/24168.3.0/24 tiến hành :Có thể thấy rằng 4 showroom trên như thể nhau những octet trước tiên và vật dụng hai, khác nhau ở octet máy 3. Thực hiện phân tích nhị phân octet thứ 3.

Xem thêm: Phần Mềm Microstation V8 Phiên Bản Tiếng Việt Tải Về, Phần Mền Microstation Se Phiên Bản Tiếng Việt Đây

192.168.|000000|00.0

192.168.|000000|01.0

192.168.|000000|10.0

192.168.|000000|11.0

Ở octet vật dụng 3, các địa chỉ này còn giống như nhau thêm được 6 bit nữa. Vậy add network mà bao phủ cả 4 địa chỉ network đang cho sẽ sở hữu được phần network bao gồm octet đồ vật 1, octet thứ 2 và thêm 6 bit như là nhau kia nữa. Cho những bit sót lại làm phần host và clear chúng về 0, ta sẽ có được địa chỉ cửa hàng network summnary phải tim là 192.168.0.0/22. Network 192.168.0.0/22 sẽ che phủ cả 4 network đã cho.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>