Hãy Cho Biết Dữ Liệu

Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là 1 trong ngành kỹ thuật chuyên nghiên cứu quá trình auto hóa vấn đề tổ chức, lưu giữ trữ, cách xử trí và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính rõ ràng hoặc trừu tượng (ảo). Với phương pháp hiểu hiện nay, tin học tập bao hàm toàn bộ các nghiên cứu và kỹ thuật có tương quan đến việc mô phỏng, thay đổi và tái chế tạo ra thông tin.

Lớp 7 - Năm trang bị hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại cho vẫn cách tiếp trên tuyến đường đời học tập sinh. Học hành vẫn là nhiệm vụ chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giá
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>