Hàm Random Trong C

xin chào phần lớn bạn.Mọi fan hoàn toàn có thể mang đến em hỏi gồm hàm như thế nào rước một số trong những bất chợt trong một không gian. lấy một ví dụ như em mong muốn lấy 1 số ít thốt nhiên từ 1 cho 13 thì dùng hàm như thế nào. Em tra cứu trên mạng thì bao gồm từng hàm rand(), dẫu vậy nó không có giới hạn theo bản thân trải đời.Mong hầu hết bạn rất có thể giúp đỡ mang đến em


Bạn đang xem: Hàm random trong c

Kết thích hợp phxay phân chia đem dựRandom một số trong khoảng a cho b

int n = rand() % (b - a + 1) + a;cũng có thể áp dụng thêm hàm srand() vào tlỗi viện ctime nhằm random theo thời gian. Chứ đọng k thì hàm rand() tắt đi random lại vẫn số cũ


viết 1 cái class luôn:

#include #include #include class Randompublic: template static typename std::enable_if::value, T>::type range(T low, T high) std::uniform_int_distribution dist(low, high); return dist(prng); template static typename std::enable_if::value, T>::type range(T low, T high) std::uniform_real_distribution dist(low, high); return dist(prng); private: static std::mt19937 prng;;std::mt19937 Random::prngstd::chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count();int main(){ for (int i = 0; i lâu năm chiếc thay chđọng xài thì cđọng Random::range(a, b) là ngon cơm, a, b cùng kiểu dáng, là số nguyên tuyệt số thực gì cũng nghịch tuốt

*


Xem thêm: Abandonware Games / Yu - Gi Oh Power Of Chaos Joey The Passion

hàm rng từ bỏ viết là sao? Là phân phối (distribution) tự lựa chọn đó hả? https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_transform_sampling Vọc test nè: https://tritran.xyz/posts/random-voi-pdf-bat-ki/

còn nắm cái prng mt19937 thì ko biết

*
Muốn nắn viết demo thì coi http://www.pcg-random.org/ coi bạn ta viết gắng làm sao, cơ mà cần pass đủ một số loại thử nghiệm xác suất nhùng nhằng lắm
*


Không

*
sở hữu cái này này
*
http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.jones/GoodPracticeRNG.pdf

Paper của pcg thì nên cần gọi tự trang 25 trsinh sống đi, cơ mà dường như buộc phải hiểu rảnh rỗi.


http://en.cppreference.com/w/cpp/concept/UniformRandomBitGenerator

hình như thỏa 4 điều kiện là được rồi nè: gồm result_type, tất cả min(), tất cả max() với operator() sinh số thiên nhiên.

edit:

#include #include #include class MyHorribleRngpublic: using result_type = uint32_t; MyHorribleRng(result_type seed=1) : seedseed result_type min()const return 0; result_type max()const return 4294967295; result_type operator()() return seed = seed * 3; private: result_type seed;;int main(){ MyHorribleRng rng; std::uniform_int_distribution dist(0, 9); for (int i = 0; i được nè

*