HÀM LẤY KÝ TỰ BẤT KỲ TRONG EXCEL

Khi giải pháp xử lý văn bản/ định dạng text vào Excel, chúng ta thường buộc phải xử lý phân chia, giảm chuỗi văn bản.

Bạn đang xem: Hàm lấy ký tự bất kỳ trong excel

 

Trong bài viết này, my-huawei.com đã hướng dẫn chúng ta cách bóc các ô bằng hàm cắt chuỗi trong Excel: hàm MID, hàm LEFT, hàm RIGHT. Bạn sẽ học bí quyết sử dụng các hàm lấy ký kết tự ngẫu nhiên trong Excel để tách văn bản, loại bỏ đồng thời ghép các chuỗi cam kết tự để vừa lòng điều kiện công việc yêu cầu.


Hàm MID là hàm lấy cam kết tự giữa trong Excel (Middle):

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

Text: chuỗi văn phiên bản cần trích xuất.

Start_num: địa chỉ của cam kết tự thứ nhất cần tách bóc trong text.

Num_chars: Số cam kết tự bắt buộc cắt ra tự chuỗi cam kết tự.

 

Cách áp dụng hàm MID để bóc chuỗi trong Excel vô cùng solo giản, lấy ví dụ MID(“student”,2,4) trả về công dụng là “tude”.

 

Ứng dụng hàm MID nhằm tìm lớp của các sinh viên trong list sau:


*

Để áp dụng hàm MID trích xuất một số ký tự độc nhất vô nhị định là tên gọi lớp (từ giữa chuỗi văn bản):

MID(C8,3,4) trả về 4 ký tự trung tâm từ địa điểm thứ 3 của chuỗi văn phiên bản nằm vào ô C8, như ví dụ bên dưới đây, ô C8 cất chuỗi text “” nên hiệu quả của hàm MID(C8,3,4) trả về “K17A”.


*

Hàm LEFT để lấy ký tự trong chuỗi từ phía mặt trái, hay nói một cách khác là hàm xóa ký tự bên bắt buộc trong Excel:

=LEFT(text, )

Trong đó:

Text: chuỗi văn bạn dạng cần trích xuất những ký từ bỏ từ mặt trái, rất có thể là văn bản/ tham chiếu ô.

: số ký tự đề xuất cắt chuỗi, còn nếu không được nhập đã mặc định bằng 1.


LEFT(C7,9) trả về 9 ký tự phía trái chuỗi bên trong ô C7


*

Hàm RIGHT để mang chuỗi ký tự trong Excel tự phía mặt phải, hay nói một cách khác là hàm quăng quật ký tự mặt trái tất cả cú pháp:

=RIGHT(text, )

 

Cách thực hiện hàm này giống hệt hàm LEFT đã trình bày ở trên.

 

Ví dụ tiếp sau đây trích xuất số thiết bị tự của sinh viên trong danh sách lớp dựa vào mã sinh viên đã lấy được làm việc mục 2, lấy ví dụ như sinh viên bao gồm mã K17ACQ001 sẽ có số trang bị tự là 001 trong list lớp K17A, để đưa số máy tự này, cách làm hàm RIGHT như sau:

RIGHT(‘K17ACQ001’,3) hoặc RIGHT(C7,3)


*

Để thêm ký tự vào đầu chuỗi trong Excel, chỉ cần sử dụng dấu nối 1-1 giản, lấy ví dụ ghép “Táo” với “Apple” áp dụng = “Táo” & “Apple” đang được kết quả chuỗi “TáoApple”.

 

Bạn có thể thêm vào chuỗi ký kết tự dấu phương pháp (space) “ “ nhằm tạo khoảng cách giữa những từ.

 

Ví dụ dưới đây tách phần ký tự có chữ cái và phần chỉ tất cả số sinh sống cụm biển cả số vào Excel: “30D112345” được bóc về chuỗi “30D1 – 12345” bằng phương pháp kết thích hợp hàm LEFT và hàm RIGHT để bóc 2 phần của chuỗi:


*

Tuy nhiên giải pháp này chỉ vận dụng được khi cỗ số liệu là những chuỗi gồm cùng độ dài, chỉ việc một chuỗi không được nhập theo mẫu mã thì quy tắc rước số ký kết tự cố định sẽ không chủ yếu xác:

 

Ví dụ chuỗi “30D123456” ngơi nghỉ ô A6 được tách bóc về chuỗi “30D1 – 23456” bởi công thức phối kết hợp LEFT(A6,4)&” – “&RIGHT(A6,5) chỉ đúng lúc biển số xe có 5 chữ số.

 

Khi xuất hiện thêm chuỗi “29B1233.63” bao gồm thêm vệt ngắt trọng tâm thì công dụng công thức “29B1 – 33.63” thiếu mất 1 chữ số của hải dương số, hoặc biển bao gồm 4 chữ số thì cách làm sẽ đem thừa 1 chữ số vày hàm RIGHT(tham chiếu ô, 5) rước đúng 5 ký kết tự từ đề nghị sang:


Để xử lý 1 tệp dữ liệu gồm những chuỗi văn bạn dạng không thuộc độ dài, chúng ta cũng có thể kết đúng theo hàm LEN (trả về độ lâu năm chuỗi) cùng những hàm lấy cam kết tự ngẫu nhiên trong Excel (hàm MID/ RIGHT/ LEFT):

 

Ví dụ chuỗi “30D123456” với “18F12888” bao gồm độ dài không giống nhau nhưng đều sở hữu thể bóc tách về dạng “30D1 – 23456” và “18F1 – 2888” bằng công thức:

LEFT(text,4)&” – “&RIGHT(text,LEN(text)-4)

 

Phần đuôi của đại dương số lúc này được tách bóc ra ngoài chuỗi từ phía bên phải, bằng cách kết đúng theo hàm LEN với RIGHT: đối số LEN(text)-4 là số cam kết tự được giảm khỏi chuỗi được tính bằng cách lấy độ nhiều năm của chuỗi trừ đi 4 ký kết tự đầu:

“30D123456” trừ đi 4 ký kết tự đầu “30D1” ra phần đuôi của biển số “23456”;

“18F12888” trừ đi 4 ký kết tự đầu “18F1” ra phần đuôi của biển cả số “2888”;

 

Nhờ hàm LEN, bạn không cần thắt chặt và cố định số lượng ký kết tự cần tách bóc khỏi chuỗi là 4 tuyệt 5 chữ số (như ví dụ biển lớn số sinh sống trên).

 


Kết quả đúng chuẩn khi kết hợp các hàm lấy ký kết tự với hàm LEN như sau:

Trên đó là các cách áp dụng hàm lấy cam kết tự bất kỳ trong Excel. Hi vọng bài viết của my-huawei.com đã đem về cho các bạn các tin tức hữu ích.

Xem thêm: Các Bài Hát Trong Phim Tuổi Thanh Xuân Phần 2, Nhạc Phim Tuổi Thanh Xuân Phần 2

 

Ngoài ra, nhằm xử lý các dữ liệu văn bản, lấy một ví dụ lọc/ sắp xếp, copy, gộp ô cơ mà không mất văn bản, các cách đưa chữ thường thành chữ hoa trong Excel và ngược lại, bạn có thể tham khảo bài viết:

 

Cách thanh lọc Và thu xếp Dữ Liệu vào Excel

Hướng Dẫn bí quyết Gộp Ô trong Excel

Các bí quyết Copy vào Excel


Categories Excel Cơ bản Tags hàm LEFT, hàm LEN, hàm MID, hàm RIGHT 2 Comments Post navigation
Cách cùng Trừ Ngày, Tháng, Năm với Tính Số Ngày trong Excel
Cách Khóa File, Khóa phương pháp Và Khóa Ô trong Excel

Leave a phản hồi Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


Bài Viết Mới

Categories

Excel

Tags


AutoFilterAutosumData ValidationError CheckingExcel cơ bảnFilterFormat CellsHàm AVERAGEIFHàm AVERAGEIFSHàm COUNTAhàm COUNTIFhàm COUNTIFShàm DATEHàm DATEDIFHàm HLOOKUPHàm IfHàm Indexhàm INThàm LENhàm LOWERHàm MATCHhàm MODHàm MROUNDHàm PROPERhàm rankhàm ROUNDHàm ROUNDDOWNHàm ROUNDUPHàm SubtotalHàm SUMHàm SUMIFHàm SUMIFShàm SUMPRODUCTHàm TEXThàm TRUNChàm VALUEHàm VLOOKUPHàm WEEKDAYLỗi N/ANgày ThángPaste SpecialPivot TableSortTable ToolThủ thuật excel
© 2022 my-huawei.com • Powered by GeneratePress
Scroll back to lớn top
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>