Hạch Toán Thuế Môn Bài Theo Thông Tư 133

*

Bạn đang xem: Hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Cách hạch toán thuế môn bài bác theo Thông tư 133 và 200; cách định khoản thuế môn bài xích phải nộp, giải pháp hạch toàn tiền phạt chậm trễ nộp lệ mức giá môn bài. Kế toán Thiên Ưng xin trích các quy định về vấn đề hạch toán thuế môn bài.


Xem thêm: Top Các Ứng Dụng Gọi Điện Thoại Miễn Phí Trên Android, 10 Ứng Dụng Gọi Điện Miễn Phí Trên Android

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hạch toán túi tiền thuế Môn bài xích khi nộp tờ khai:

- dựa vào Tờ khai thuế môn bài xích đã nộp chúng ta hạch toán như sau:

Nếu công ty bạn hạch toán theo Thông bốn 133:

Nợ TK 6422 - chi phí thống trị Doanh nghiệp

có TK 3338 (Chi máu 33382) -Các loại thuế khác

Nếu công ty lớn bạn hạch toán theo Thông tứ 200:

Nợ TK 6425 - Thuế, giá thành và lệ phí

gồm TK 3338(Chi huyết 33382)- những loại thuế khác

Lưu ý: bạn phải xác định được công ty lớn mình áp dụng cơ chế kế toán theo Thông tứ 133 hoặc 200 (Phụ trực thuộc vào quy mô) => Tiêu chí khẳng định quy mô của chúng ta bạn coi tại phía trên nhé: Tiêu chí xác minh doanh nghiệp nhỏ dại và vừa.

----------------------------------------------------------------------------------------

2. Hạch toán thuế môn bài bác khi nộp tiền:- nhờ vào Giấy nộp chi phí thuế môn bài xích đã nộp thành công, chúng ta hạch toán như sau:Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông bốn 133 hoặc 200, cũng hạch toán như sau nhé:Nợ TK 3338(Chi ngày tiết 33382) bao gồm TK 111/ TK 112

----------------------------------------------------------------------

3, Hạch toàn tiền phạt chậm rì rì nộp thuế môn bài:Nếu doanh nghiệp bạn bị chậm nộp thuế môn bài, các bạn hạch toán như sau:- Khi nhận được ra quyết định xử phân phát của cơ quan thuế:Nợ TK 811: chi tiêu khác gồm TK 3339: phí lệ giá thành và các khoản đề nghị nộp- khi nộp tiền phạt đủng đỉnh nộp vào ngân sách:Nợ TK 3339: giá thành lệ phí tổn và các khoản cần nộp gồm TK 111/112.- vào cuối kỳ kết chuyển:Nợ TK 911 bao gồm TK 811Chú ý: chi phí phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và Tờ khai thuế môn bài xích -> không được trừ khi tính thuế TNDN nhé.Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định cụ thể như sau:" 2. Các khoản chi không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế bao gồm:2.36. Những khoản tiền vạc về vi phạm hành chính gồm những: vi vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kết kinh doanh, vi phạm chính sách kế toán thống kê, vi bất hợp pháp luật về thuế bao hàm cả tiền đủng đỉnh nộp thuế theo nguyên tắc của Luật cai quản thuế và những khoản phân phát về vi phạm luật hành chủ yếu khác theo pháp luật của pháp luật."

Kế toán Thiên Ưng xin chúc chúng ta thành công!--------------------------------------------------------------------

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>