DOWNLOAD GHOST WIN 8

Ghost Windows 8.1 Pro SP3

Đã thêm bộ font Abc, Vni không thiếu thốn không bị lỗi giờ đồng hồ Việt, Office năm nhâm thìn đã có tối ưu chuẩn chỉnh văn phòng.Đã bật Net Framwork 3.5Windows cùng Office không được kích hoạt sẵn. Các bạn cũng có thể crachồng dùng tool trên C:Active sầu hoặc cần sử dụng key để kích hoạtBản ghost không cá nhân hóa bất kì nhân tố nào.

Hình ảnh phiên bản Ghost Windows 8.1 Pro SP3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>