Font chữ mặc định win 10

Lap của chính bản thân mình đang làm việc bạn dạng 1703. Do vọc vun đầy đủ sản phẩm cần đổi khác phông chữ mặc định trên win 10 mang đến nó "cá nhân hoá". Ai dtrần nó từ biến đổi fonts không giống chứ chưa hẳn fonts mình chọn. Giờ vào apps( word, chrome,...) sinh sống start tuyệt trong setup thì một font, ngoài desktop lại một phông không giống. Font đẹp đọc dễ thì ko nói làm những gì, đằng nàhệt như chữ thỏng pháp vô cùng khó hiểu. Có bác như thế nào biết phương pháp khôi phục lại phông mặc đinh lúc đầu không? Xin chỉ giáo!


You watching: Font chữ mặc định win 10



Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích


See more: Solved: Getting Windows Ready Stuck After Install Windows 10 Update

*

*
1


See more: Top 10 Ứng Dụng Danh Bạ Và Trình Quay Số Dành Cho Thiết Bị Android

Bước 1 : Sao chép cùng dán đoạn code Registry sau đây vào file Notepad:Windows Registry Editor Version 5.00 "Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf""Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf""Segoe UI Blachồng Italic (TrueType)"="seguibli.ttf""Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf""Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf""Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf""Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf""Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf""Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf""Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf""Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf""Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf""Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf""Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf""Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf""Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf""Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf""Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf""Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf""Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf""Segoe UI"=-Cách 2: Clichồng chọn File > Save sầu AsBước 3: Tại mục Save as type, chúng ta lựa chọn All Files và đánh tên đến file, nhớ phần đuôi không ngừng mở rộng của file mà bạn lưu lại là .reg > Save.Cách 4: Kích lưu ban chuột vào file .reg mà các bạn vừa lưu để "thêm" vào Registry.Bước 5: Clichồng chọn Yes > OKCách 6: Cuối thuộc khởi cồn lại máy tính của công ty để hoàn chỉnh quy trình.Nguồng Dương Huyền NA ( quantrimang.com)