DOWNLOAD MẪU THIỆP MỜI SINH NHẬT

Dùng mẫu bưu thiếp vui tươi này để mời mọi người đến dự lễ mừng sinh nhật sắp tới của bạn. Mẫu này có hướng dẫn cắt để bạn có thể in ra trên bất kỳ loại giấy nào và chỉ cần cắt ra tấm thiệp bạn muốn.

Word


Bạn đang xem: Download mẫu thiệp mời sinh nhật

Tải xuống
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Thiếp Chúc mừng sinh nhật (với bóng cất cánh và sọc, gập làm tư)
Word
*

Tờ bướm sinh nhật (Thiết kế tươi sáng)
Word
*

Thiếp sinh nhật quà tặng vui vẻ
Word
*

Thiệp sinh nhật (2 thiệp trên một trang)
Word

Xem thêm: Tai Nghe I12 Chỉ Nghe Được 1 Bên, Cách Sửa Tai Nghe Bluetooth I12 Bị Hỏng 1 Bên

Tìm cảm hứng đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>