Đổi số ra chữ trong excel 2007

Nếu bạn là một trong những nhân viên kế toán hay là 1 nhân viên marketing hoặc là một trong thủ quỹ…. Thì bài toán tiếp cận cùng xử lý những con số vào Excel có lẽ rằng không đề xuất là việc làm xa lạ gì nữa đúng không.

Và việc chuyển đổi giá trị số sang chữ trong Excel là 1 trong những trong những quá trình luôn luôn luôn song hành trong số bảng tính thống kê, quyết toán thu chi, xuất xắc lương thưởng…

Vâng, nói bởi thế thì chúng ta đã phát âm nội dung chính mà mình thích giới thiệu và share đến chúng ta trong bài viết ngày bây giờ đó là gì rồi đúng không nhỉ

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>