điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 2015

Điểm chuẩn chỉnh các ngôi trường công an năm 2015: Sở Công an vừa ra mắt điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường kăn năn công an quần chúng năm năm ngoái.

You watching: điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 2015


(my-huawei.com News) - Học viện Chình họa cạnh bên dân chúng vừa chào làng điểm chuẩn các ngành của ngôi trường năm năm ngoái.

Điểm chuẩn những ngành của Học viện Chình họa tiếp giáp dân chúng năm 2015 nhỏng sau:

1. Đối cùng với Nam

Kân hận thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Chình ảnh sát

27.5

26.0

24.5

24

Luật

Miền Bắc

26.75

24.75

23.5

Miền Nam

24.5

23

20.5

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

22.10

Miền Nam

15

Đào tạo thành ngôn từ Trung Quốc

15

2. Đối với Nữ

Kăn năn thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Chình ảnh sát

Không ưu tiên xét tuyển

28.5

27.75

28.5

27.25

Ưu tiên xét tuyển

25.75

24.5

Luật

Miền Bắc

27.75

28.75

25.25

Miền Nam

26

27

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

27.25

Miền Nam

23.57

Đào sản xuất ngôn ngữ Trung Quốc

23.20

Đối với Ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm giờ đồng hồ Anh chưa nhân đôi đề nghị đạt từ bỏ 6.0 điểm trsinh sống lên.

See more: Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Cách Chữ Trong Powerpoint 2007, Lỗi Cách Chữ Trong Powerpoint 2007

Đối với Ngành ngôn từ Trung Hoa thì điểm giờ đồng hồ Anh không nhân đôi cần đạt từ bỏ 5.0 điểm trlàm việc lên.

See more: Hướng Dẫn Cách Chặn Quảng Cáo Trên Youtube Pc, Adblock Cho Youtube™

Sau Khi Học viện Chình ảnh tiếp giáp nhân dân công bố điểm chuẩn chỉnh năm năm ngoái, nhiều trường kân hận cảnh sát cũng trở nên liên tiếp chào làng điểm chuẩn chỉnh bằng lòng.