Điểm chuẩn công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp thủ đô 2021 đã có công bố mang lại các thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Sử dụng khi thí sinch tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phú sản phẩm hai: Sử dụng khi thí sinc gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển với không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ thứ nhất.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn xác định Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập máy tính A00; A01 25.65 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy vi tính cùng truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển với TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú thứ nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Ngữ văn uống = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 9.4; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu khiếp doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch chú ý, để triển khai làm hồ sơ đúng đắn thí sinc coi mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên trên đây

Xem thêm: Nên Mua Máy Pha Cà Phê Loại Nào Tốt? Electrolux, Delonghi, Tiross?

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng để tđắm say gia luyện thi đại học trực đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác tuyệt nhất trên my-huawei.com