Địa Chỉ Đại Học Kiến Trúc Tp Hcm

*

Bạn đang xem: Địa chỉ đại học kiến trúc tp hcm

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
-- links liên kết -- Cổng tin tức Thư Viện

Trường Đại học phong cách thiết kế Thành phố hồ nước Chí Minh

Tổng đài năng lượng điện thoại:(028) 38.222.748

--------------------------

Cơ sở bắt buộc Thơ

Điện thoại: (0292) 251 303 - 251 737

--------------------------

Cơ sở Đà Lạt

my-huawei.com

Điện thoại: (0263) 355.2527

--------------------------

Cơ sở Thủ Đức

Điện thoại: (028) 37228.277

=========================

BAN GIÁM HIỆU

Thư ký kết BGH

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:139 Cô Hoàng Hôn)

=========================

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Công đoàn

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146 cô Linh)

my-huawei.com

--------------------------

Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:122)

=========================

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Phòng Hành bao gồm Tổng hợp

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Phòng tổ chức triển khai Nhân sự

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146) hoặc (028) 38.239181

my-huawei.com

--------------------------

Phòng planer Tài chính

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:107)

my-huawei.com

--------------------------

Phòng làm chủ Khoa học cùng Công nghệ

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:141) hoặc (028) 38.299578

--------------------------

Phòng quản lý Đào tạo

Emai: phongqldt
my-huawei.com

--------------------------

Phòng công tác sinh viên

Emai: phongcthssv
my-huawei.com

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (028) 38.232 571 hoặc (028) 38.222 748 - (số thứ lẻ: 158 hoặc 153)

--------------------------

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

my-huawei.com

--------------------------

Phòng điều tra giáo dục

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:144)

gmail.com

--------------------------

Ban cai quản Dự án

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:145) hoặc (028) 62.907018

=========================

CÁC VIỆN ĐÀO TẠO

Viện Đào chế tạo Sau Đại học

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:121) hoặc (028) 38.244677 hoặc tương tác trực tiếp qua số năng lượng điện thoại: 0372879100

my-huawei.com

--------------------------

Viện Đào chế tác Quốc tế

my-huawei.com (tư vấn tuyển chọn sinh chương trình links quốc tế)

Đối cùng với những sự việc liên quan tiền đến hợp tác ký kết và huấn luyện và giảng dạy quốc tế, xin vui lòng tương tác Viện Đào tạo ra Quốc tế:

Ông Vũ Việt Anh - Viện trưởng: anh.vuviet
my-huawei.com

Ông è Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý hợp tác quốc tế: nguyen.tranphamsi
my-huawei.com

Cô Nguyễn Thị Tố Uyên - nhân viên ĐTQT: uyen.ng2412
gmail.com

=========================

Thời gian làm việc:từ trang bị Hai cho thứ Sáu

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

=========================

CÁC KHOA

Khoa loài kiến trúc: (028) 38.222748 - (ext: 147)

Khoa Quy hoạch: (028) 38.222748 - (ext: 127)

Khoa kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: (028) 38.222748 - (ext: 116)

Khoa mỹ thuật Công nghiệp: (028) 38.222748 - (ext: 125)

Khoa Xây dựng: (028) 38.222748 - (ext: 133)

Khoa công nghệ Cơ bản: (028) 38.222748 - (ext: 150)

Khoa Lý luận chính trị: (028) 38.222748 - (ext: 123)

Khoa bản vẽ xây dựng Nội thất: (028) 38.222748 - (ext: 129)

Khoa Mỹ thuật: (028) 38.222748 - (ext: 161)

=========================

THƯ VIỆN

Trung tâm thông tin và Thư viện

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext: 162)

=========================


*

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Cổng thông tin
Thư viện loài kiến trúc

Xem thêm: Iphone Certified Pre-Owned Là Gì, Có Nên Mua Không

VIDEO
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>