60 ĐỀ THI TOÁN LỚP 3 HỌC KÌ 1 NĂM 2021

37 Đề thi học kì 1 môn Tân oán 3 được my-huawei.com xem tư vấn, chọn lọc tổng hợp các dạng bài bác tập toán lớp 3 học kỳ 1 trung tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố gắng, tập luyện kỹ năng giải Toán 3, chuẩn bị tốt cho kì thi học tập kì 1 lớp 3. Để học xuất sắc Toán thù lớp 3, những em hãy cùng luyện đề thi tân oán lớp 3 kì 1 gồm câu trả lời dưới đây. Hi vọng đề kiểm soát Tân oán lớp 3 học kì 1 này sẽ giúp học sinh ôn tập cùng đạt tác dụng cao trong các bài xích thi môn Tân oán lớp 3 đồng ý.

Bạn đang xem: 60 đề thi toán lớp 3 học kì 1 năm 2021


Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022II. Bộ 37 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2021 - 2022

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số nên điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 nhỏ trâu và trăng tròn bé trườn. Số trâu bởi một phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

d) Hình bên bao gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông tất cả cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)


A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào khu vực chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kilogam 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước bên chỉ:

A. 10 giờ đồng hồ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 tiếng 2 phút

D. 2 tiếng đồng hồ kém 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý giá biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = ...........................

..................................................

584 – 123 x 3 = ........................

.................................................

Câu 8: Giải bài bác toán thù (M3- 1đ)

Một shop gạo có 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị có toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)


Tìm một trong những biết rằng trường hợp mang số kia cộng cùng với số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị gồm 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B

b. B

c. D

d. C

Câu 2. C (0.5đ)

Câu 3. Điền đúng mỗi ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo bao gồm 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị bao gồm tất cả bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị gồm 3 chữ số không giống nhau là 102

Số nên tra cứu là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm với 7 đơn vị chức năng là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có bao nhiêu số tròn trăm to hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số to là 54, số bé nhỏ là 9. Vậy số phệ vội vàng số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho hàng số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp để điền vào chỗ chnóng là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, đôi mươi, 21

Câu 6. Hình mặt bao gồm bao nhiêu hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi đầu tiên chứa 63kg gạo. Số gạo ở túi lắp thêm nhì cấp 3 lần ngơi nghỉ túi đầu tiên. Hỏi cả nhì túi cất bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm nay cha Lan 45 tuổi. 5 năm kia tuổi Lan bởi

*
tuổi của tía. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinc trường đoản cú Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi đồ vật nhì cất số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả nhì túi cất số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm trước ba bao gồm số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 năm kia Lan bao gồm số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm nay Lan tất cả số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số như thế nào lớn nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số tức thì sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông bao gồm cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m gồm công dụng là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phxay phân chia đến 7 tất cả số dư lớn nhất là 7. M1

b. Tháng 2 1 năm bao gồm 4 tuần với một ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày. M2


B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính giá trị biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): Trung tâm gạo có 232kilogam gạo. Cửa hàng vẫn buôn bán đi

*
số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một trong những hiểu được. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi lời giải đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Thương hiệu đang buôn bán đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Trung tâm sót lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kilogam gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số lớn nhất có một chữ số là 9

Số bắt buộc search là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

II. Sở 37 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức tốc trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông bao gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. centimet . Số phù hợp đề nghị điền vào vị trí chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ đọc được

*
số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa nhưng An không đọc?


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số tương thích vào nơi chấm (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện nay tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 nhỏ. Biết rằng số trâu là 7 nhỏ. Hỏi số trâu bởi một trong những phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đông đảo vào 5 tủ, mỗi tủ bao gồm 2 ngăn. Hỏi từng ngăn uống gồm bao nhiêu quyển sách, hiểu được từng ngăn tất cả số sách nhỏng nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số con gà nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bởi 1 phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một loại bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ dưới đây gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một siêu thị gồm 453 kilogam gạo, vẫn bán tốt

*
số gạo đó. Hỏi shop còn sót lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

37 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù bao gồm câu trả lời hệ thống những kỹ năng và kiến thức đã học tập dành riêng cho những em học sinh xem thêm góp các em học viên cải thiện năng lực giải Tân oán lớp 3, ôn tập với rèn luyện kiến thức sẵn sàng đến đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tìm Kiếm Bằng Giọng Nói Trên Điện Thoại Cực Đơn Giản

vì thế, my-huawei.com đang gửi tặng chúng ta 37 Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3. Ngoài Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù 3 trên, những em học viên rất có thể tham khảo môn Toán thù lớp 3 cải thiện với bài bác tập môn Tân oán lớp 3 không thiếu khác, nhằm học tốt môn Toán thù hơn cùng sẵn sàng cho những bài bác thi đạt công dụng cao.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>