Đặt chế độ read only trong excel 2007

Word mang đến my-huawei.com 365 Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 xem thêm...Ít hơn

Nếu không muốn những người dân xem lại văn bản vô tình sửa đổi tài liệu của mình, chúng ta cũng có thể đặt tư liệu thành chỉ đọc trước khi gửi tài liệu giúp thấy lại. Một cách thức khác là tiêu giảm định dạng và chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Đặt chế độ read only trong excel 2007

Đặt tài liệu thành tệp chỉ gọi nghĩa là fan xem lại hoàn toàn có thể đọc hoặc sao chép nhưng bắt buộc sửa thay đổi tài liệu đó. Nếu trong số những người xem xét lại tìm phương pháp thực hiện biến hóa cho tệp chỉ gọi thì họ chỉ hoàn toàn có thể lưu các thay đổi bằng cách đặt tên bắt đầu cho tài liệu hoặc giữ tệp vào một trong những vị trí mới.


Lưu ý: Việc đặt tài liệu của chúng ta thành chỉ gọi không ngăn fan khác tạo bạn dạng sao mới cho tài liệu và lưu tài liệu kia dưới tên không giống hoặc ở vị trí khác.


Phiên phiên bản mới hơnOffice 2007

Hạn chế sửa

Bấm vào Xem lại > Hạn chế Sửa.

*

Dưới Hạn chế sửa, khắc ghi chọn Chỉ được cho phép loại chỉnh sửa này vào tài liệu và bảo vệ danh sách hiển thị Không biến hóa (Chỉ đọc).

*

Bấm vào Có, bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

*

Trong vỏ hộp mở ra, hãy nhập mật khẩu mà các bạn sẽ có thể lưu giữ được, kế tiếp nhập lại mật khẩu nhằm xác nhận.

Mật khẩu là không bắt buộc. Nhưng nếu như bạn không thêm mật khẩu, bất cứ người nào cũng có thể bấm Ngừng Bảo vệ cùng sửa tài liệu.

Thêm hoặc các loại bỏ đảm bảo trong tài liệu, sổ làm vấn đề hoặc bạn dạng trình bày


Lưu bên dưới dạng chỉ đọc

Bấm vào my-huawei.com Office Button , rồi nhấp chuột Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đây bạn đã lưu tài liệu này.

Bấm vào Công cụ.

Bấm vào Tùy chọn Chung.

Bấm vào hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

Bấm vào OK.

Lưu tài liệu. Có thể bạn phải lưu tài liệu dưới một tên tệp khác nếu như bạn đã để tên mang lại tài liệu này.

Loại quăng quật chỉ đọc

Bấm vào my-huawei.com Office Button , rồi bấm chuột Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đó bạn đã lưu tài liệu này.

Bấm vào Công cụ.

Bấm vào Tùy lựa chọn Chung.

Bỏ lựa chọn hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

Bấm vào OK.

Lưu tài liệu. Rất có thể bạn phải lưu tài liệu dưới một thương hiệu tệp khác nếu bạn đã để tên cho tài liệu này.

Đầu trang

Hạn chế định dạng và chỉnh sửa

Dưới trên đây là quá trình trong phương thức thứ hai sẽ giúp ngăn bạn xem lại câu chữ vô tình sửa đổi tài liệu của bạn.

Trên tab Xem lại, trong đội Bảo vệ, click chuột Bảo vệ Tài liệu.

Bên dưới Tùy chọn tiêu giảm Xem lại, nhấp chuột Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

Trong ngăn tác vụ Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa, dưới Hạn chế định dạng, Hạn chế sửa với Bắt đầu áp dụng, hãy chọn hầu như tùy chọn đáp ứng nhu cầu nhu mong định dạng và sửa đổi của mình.

Bỏ hạn chế định dạng với chỉnh sửa

Trên tab Xem lại, trong đội Bảo vệ, nhấp chuột Bảo vệ Tài liệu.

Xem thêm: Bàn Phím Ctrl Mất Tác Dụng, Lỗi Không Sử Dụng Được Phím Ctrl Trong Excel

Để xóa lốt kiểm, bấm chuột Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa dưới Tùy chọn giảm bớt Xem lại.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>