Danh Sách Trường Tiểu Học Tại Hà Nội

my-huawei.com.vn Cập nhật Danh sách những trường tè học sinh hoạt Hà Thành. Bao bao gồm cả các ngôi trường sẽ Hot - Trường điểm hiện thời....


*

STT

TÊN TRƯỜNG

1

Tiểu học tập Ngôi Sao Mới

2

Tiểu học Nguyễn Siêu

3

Tiểu học Thực Nghiệm Hà Nội

4

Tiểu Học Nguyễn Khuyến

5

Tiểu học tập Lê Quý Đôn

6

TrườngTiểu học Lomonoxop

7

Tiểu học tập Đoàn Thị Điểm

8

Tiểu học tập Láng Thượng

9

Tiểu học Trần Quốc Toản

10

Tiểu học Olympia

11

TrườngTiểu học tập Nam Thành Công

12

Tiểu học Đặng Trần Côn A

13

Tiểu học tập Đặng Trần Côn B

14

TrườngTiểu học tập Kyên ổn Liên

15

Tiểu học Lý Thường Kiệt

16

Tiểu học tập Tô Vĩnh Diện

17

Tiểu học Bình Minh

18

Tiểu học Trung Phụng

19

TrườngTiểu học tập Trưng Vương

20

Tiểu học Quang Trung

21

Tiểu học tập Nguyễn Du

22

Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Tiểu học tập Việt Úc

24

Tiểu học Ba Đình

25

Tiểu học Vietkids

26

TrườngTiểu học Thành Công A - B

27

Tiểu học tập Phương Liệt

28

Tiểu học Trung Tự

29

Tiểu học Xuân La

30

Tiểu học Thực Nghiệm Liễu Giai

31

Tiểu học tập Lê Vnạp năng lượng Tám

32

Tiểu học tập Kmùi hương Mai

33

Tiểu học tập Bế Văn uống Đàn

34

Tiểu học Nghĩa Đô

35

Tiểu học tập Văn uống Yên

36

Tiểu học Minc Khai

37

Tiểu học tập Phương thơm Mai

38

Tiểu học tập Chu Văn uống An

39

Tiểu học tập Thịnh Quang

40

Tiểu học tập đất nước hình chữ S – Cu Ba

41

Tiểu học tập Nghĩa Tân

42

Tiểu học Kyên ổn Đồng

43

Tiểu học tập Tứ Hiệp

44

Tiểu học Mai Dịch

45

Tiểu học Ngọc Hà

46

Tiểu học Hoàng Hoa Thám

47

Tiểu Học Đoàn Kết

48

Tiểu học tập Thanh hao Xuân Trung

49

Tiểu Học Lê Ngọc Hân

50

Tiểu học Tây Sơn

51

Tiểu học tập Ái Mộ

52

Tiểu học tập Ngọc Lâm

53

Tiểu học Điện Biên

54

Tiểu học tập Ngọc Khánh

55

Tiểu học tập Thượng Khanh

56

Tiểu học Nguyễn Khuyến

57

Tiểu học Nguyễn Văn Huyên

58

Tiểu học tập Nguyễn Tri Phương

59

Tiểu học tập Cát Linh

60

Tiểu học tập Đồng Tâm

61

Tiểu học tập Tân Mai

62

Tiểu học Quỳnh Mai

63

Tiểu học Quan Hoa

64

Tiểu học Newton

65

Tiểu học Ban Mai

66

Tiểu học Thịnh Hào

67

Tiểu học Nguyễn Trung Trực

68

Tiểu học Hạ Đình

69

Tiểu học tập Phan Chu Trinh

70

Tiểu học Tô Hiến Thành

71

Tiểu học Tân Định

72

Tiểu học tập Nguyễn Trường Tộ

73

Tiểu Học Đức Diễn

74

Tiểu học Yết Kiêu

75

Tiểu học Trưng Nhị

76

Tiểu học La Thành

77

Tiểu học Hồng Hà

78

Tiểu học Bắc Mỹ

79Tiểu học Bill Gates – Bắc Linch Đàm

http://my-huawei.com/Luyen-thi-vao-6/de-thi-vao-lop-6-truong-Ams-44.html

http://my-huawei.com/Mon-Toan-48/De-kiem-tra-Hoc-ky-II-Mon-Toan-Lop-3-172.html

Ghi Chú: - Những ngôi trường In đậm làm việc trên là phần đa Trường tiểu học vẫn Hot hiện tại nay

- Danh sách có thể chưa cập nhật không thiếu thốn, siêu mong muốn nhận thấy sự ý kiến đóng góp của công ty hiểu.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>