DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ

Công ty cp 4P Electronics

Tầng 2, PI dong đen lô khu đất LG, KCN Tràng Duệ - huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: dạy nghề


*

Tòa công ty Supply Dong lô khu đất LG KCN Tràng Duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: chuyển động trung gian chi phí tệ khác


*

C.ty trách nhiệm hữu hạn XD KONOIKE-Nhật Bản-TC g.thầu XD thuộc da "cải chế tác NM Kansai Felt VN" trên NX E5, Lô E KCN7

Nhà xưởng E5 lô E khu cn 7, KCN Tràng Duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng dự án công trình kỹ thuật gia dụng khác


*

Công Ty Cổ Phần bao bì Vlc

Lô D1 - khu vực công nghiệp Tràng Duệ - thị trấn An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Sản xuất vỏ hộp từ plastic


*

C.ty tnhh KOREA GEONJANG-Hàn Quốc TP gói thầu xây cất HM cửa ngõ thép và công trình xây dựng kim nhiều loại - da LG...

Bạn đang xem: Danh sách các công ty trong khu công nghiệp tràng duệ

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: hoạt động xây dựng chuyên sử dụng khác


*

C.ty trách nhiệm hữu hạn RESCON-Hàn Quốc thầu phụ gói thầu c.trình trang T.bị phòng bếp thuộc dự án công trình XD công xưởng LG..

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: bán buôn chuyên doanh khác không được phân vào đâu


YEONG PYEONG Engineering Co., Ltd.-Hàn Quốc TH T.phụ gói thầu công tác sơn thuộc dự án công trình LG Electronic

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: trả thiện dự án công trình xây dựng


CUBE E&C INC-Hàn Quốc TH T.phụ gói thầu công tác an ninh PKG kết cấu thép thuộc domain authority XD nhà xưởng LG..

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - thị trấn An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: vận động xây dựng chuyên được sự dụng khác


Dongsung Finetec Co.,Ltd thầu phụ TH việc kiến thiết hạng mục tấm ốp thuộc quá trình XD dự án NM LG...

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công ty LG HAUSYS CO.,Ltd thầu phụ tiến hành hạng mục nhôm kính&sàn mang đến DA xí nghiệp LG ELECTRONICS VN

Lô CN2, CN3 khu công nghiệp Tràng Duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: trả thiện dự án công trình xây dựng


Liên danh GS E&C/SERVEONE-Hàn Quốc- Thầu bao gồm XD dự án nhà thiết bị LG Electronics nước ta Hải Phòng

Lô CN2, CN3 - KCN Tràng Duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: chất vấn và đối chiếu kỹ thuật


DOOSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD-Hàn Quốc thầu phụ mang đến gói thầu XD kết cấu thép của NX số 2.....

Xem thêm: Cách Cài Visio 2010 Nguyên Gốc, Tải Microsoft Visio 2010 Full Key Vĩnh Viễn

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - thị trấn An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: xây dừng nhà các loại


Liên danh GS E&C/SERVEONE-Hàn Quốc thầu bao gồm TH các bước XD dự án NM LG Electronics việt nam Hải Phòng..

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng dự án công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công ty cp sơn tp hải phòng Số 2

Khu Công nghiệp Tràng duệ - thị xã An Dương - Hải Phòng

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>