Chiếu màn hình iphone lên tivi

Hiện tại bao gồm rất nhiều cách để kết nối iphone với tivi, nhằm phản chiếu screen iphone lên tivi. Bao gồm cách kết nối điện thoại iphone với truyền họa có thực hiện dây cáp, nhưng tất cả cách phản bội chiếu màn hình iphone lên truyền họa không bắt buộc dây cáp. Cùng my-huawei.com share 10 cách kết nối và làm phản chiếu screen iphone lên tivi trong nội dung bài viết dưới đây.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cách gửi hình từ iPhone lên tivi không đề nghị dây cáp

Trên trên đây là chia sẻ 10 cách kết nối và phản bội chiếu screen iphone lên tivi. Chúc bạn triển khai thành công.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>