Cách viết độ trong word

Bạn rất có thể muốn chèn ký hiệu độ lúc viết về ánh sáng hoặc số đo trong Word. Bạn cũng có thể thực hiện tại điều này bằng cách sử dụng thực đơn thả xuống ký kết hiệu hoặc phím tắt alternative text + 0176.

Bạn đang xem: Cách viết độ trong word

Trong bài viết này

Chèn ký kết hiệu độ bằng phương pháp sử dụng dải băng

Đặt bé trỏ làm việc nơi bạn có nhu cầu đặt biểu tượng độ trong văn bản.

Bấm vào Chèn > Ký hiệu.

*
*

Chọn phông chữ của người sử dụng từ menu thả xuống fonts chữ.

*

Chọn Bổ trợ Latin-1 từ thực đơn thả xuống Tập phù hợp con.

Cuộn qua các ký hiệu, rồi bấm vào dấu độ. Click chuột Chèn.

*

Mẹo: Sau khi chúng ta đã sử dụng hình tượng độ, cam kết hiệu này sẽ auto xuất hiện tại trong list Ký hiệu Sử dụng Gần trên đây trong Menu ký hiệu.


Chèn ký hiệu độ bằng phương pháp sử dụng phím tắt

Đặt nhỏ trỏ tại vị trí bạn muốn chèn cam kết hiệu độ.

Xem thêm: Tải Torchlight 2 Việt Hóa Full Crack Cho Pc, Tải Torchlight 2 Việt Hóa Full

Trên bàn phím, hãy nhấn alternative text + 0176.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>