Truy cập web trong mạng nội bộ

Cách tạo ra VPS để truy cập trang web vào mạng nội bộ https://www.my-huawei.com/images/computer/web/localweb/put_online.png Viết vày my-huawei.com Chuyên mục: Thiết kế Web Được đăng: 07 Tháng 8 2008 Cập nhật new ngày thứ 7 Tháng 6 2017

Trong một số trường vừa lòng bắt buộc tiến hành một trang web chỉ dành riêng cho các laptop vào khối hệ thống mạng nội bộ truy vấn để làm bài toán dựa trên một ứng dụng website siêng nghiệp hoặc đơn giản và dễ dàng là chỉ dùng để phổ biến thông tin nội cỗ.quý khách hàng sẽ xem: Cách sản xuất server nhằm truy cập website vào mạng nội bộ

Bài viết này đã khuyên bảo bí quyết triển khai một máy chủ website (Server) dùng để truy cập trang web trong hệ thống mạng nội cỗ sử dụng hệ quản lý điều hành Windows XP..

Thiết lập sever (Server):

WAMP5WAMP5WAMP5

Xác định thúc đẩy IP. của máy chủ (Server), còn nếu như không lưu giữ thì có thể xem bằng cách nhấn nút đề nghị loài chuột vào biểu tượng bao gồm hình 2 vật dụng nối mạng nằm ở khay hệ thống (System tray, góc dưới mặt phải của màn hình), nhấn vào Status cùng chuyển hẳn sang Tab Support giúp xem.

ip addressip addressip address

Thiết lập các sản phẩm công nghệ trạm (Client):

hostshostshosts

open with notepadopen with notepadopen with notepad

hosts edithosts edithosts edit

Tại các đồ vật trạm, msinh hoạt trình thông qua Web cùng nhập mywebdomain name.com hoặc http://mywebdomain name.com (không tồn tại www) vào dòng tương tác của trình chuẩn y, giả dụ triển khai đúng các bước hướng dẫn trên thì hôm nay đồ họa của website đã mở ra vào hành lang cửa số của trình coi xét.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>