Cách sao chép công thức trong excel

Excel đến my-huawei.com 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng cắt, sao chépdán để dịch rời hoặc sao chép nội dung của ô. Hoặc xào luộc nội dung hoặc thuộc tính rõ ràng từ những ô. Ví dụ, sao chép giá trị kết quả của phương pháp mà không cần sao chép công thức, hoặc chỉ sao chép công thức.

Bạn đang xem: Cách sao chép công thức trong excel

Khi bạn dịch chuyển hoặc xào luộc một ô, Excel sẽ dịch chuyển hoặc xào luộc ô đó, bao gồm các phương pháp và quý hiếm kết quả, định hình ô cùng chú thích.

Bạn rất có thể di chuyển các ô trong Excel bằng phương pháp kéo và thả hoặc bằng cách sử dụng những lệnh Cắt cùng Dán.


*

Di chuyển các ô bằng công dụng kéo và thả

Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di đưa hoặc sao chép.

Trỏ cho tới viền của vùng chọn.

Khi nhỏ trỏ trở thành nhỏ trỏ dịch chuyển

*
, kéo ô hoặc phạm vi ô mang lại một vị trí khác.

Di đưa ô bằng phương pháp sử dụng tuấn kiệt Cắt và Dán

Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

Chọn nhà > cắt

*
hoặc dìm Ctrl + X.

Chọn ô mà bạn muốn di gửi dữ liệu.

Chọn trang chủ > dán

*
hoặc dìm Ctrl + V.

Sao chép ô trong trang tính của khách hàng bằng những lệnh Sao chép với Dán.

Chọn ô hoặc phạm vi ô.

Chọn Sao chép hoặc dấn Ctrl + C.

Chọn Dán hoặc nhận Ctrl + V.


Di chuyển hoặc xào luộc ô

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Để di chuyển các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để xào nấu các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô bên trên cùng mặt trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang trọng một trang tính xuất xắc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt bạn có thể nhấn Ctrl+V.


Lưu ý: 

Excel đang hiển thị viền di vận động quanh những ô sẽ được giảm hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

Excel đang thay tài liệu có sẵn trong vùng dán khi chúng ta cắt cùng dán những ô để di chuyển chúng.

Để chọn những tùy chọn rõ ràng khi chúng ta dán các ô, chúng ta có thể bấm chuột mũi tên dưới dán , rồi bấm vào tùy lựa chọn mà bạn muốn. Ví dụ: bạn cũng có thể bấm Dán Đặc biệt hoặc Hình ảnh.

Theo mang định, Excel đã hiển thị nút Tùy chọn Dán trên trang tính để cung cấp cho chính mình các tùy chọn đặc trưng khi chúng ta dán ô, như Giữ Định dạng Nguồn. Nếu bạn không ý muốn hiển thị nút này mỗi lần dán ô, chúng ta có thể tắt tùy chọn này. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn. Trong thể một số loại Nâng cao, trên mục Cắt, xào nấu và Dán, hãy xóa hộp kiểmHiện nút Tùy chọn Dán khi văn bản được dán.


Di đưa hoặc coppy các ô bằng chuột

Theo khoác định, câu hỏi sửa bằng phương pháp kéo với thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để dịch rời và coppy các ô.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi nhỏ trỏ chuột hóa thành một nhỏ trỏ dịch rời

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô mang đến một địa chỉ khác.

Để xào nấu một ô hoặc phạm vi ô, giữ lại Ctrl mặt khác trỏ vào viền của vùng chọn. Khi nhỏ trỏ chuột biến thành một bé trỏ xào nấu

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô mang lại một vị trí khác.


Lưu ý: Excel sẽ thay thế sửa chữa dữ liệu bao gồm sẵn trong vùng dán lúc bạn dịch rời các ô.


Khi bạn xào luộc các ô, tham chiếu ô sẽ auto được điều chỉnh. Nhưng khi bạn dịch rời các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh và nội dung của các ô đó với trong đầy đủ ô trỏ tới chúng rất có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Vào trường phù hợp này, các bạn phải điều chỉnh thủ công bằng tay các tham chiếu.

Nếu vùng xào luộc đã chọn bao gồm các cột, mặt hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ xào nấu chúng. Bạn có thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn không thích đưa vào khi xào luộc thông tin.


Chèn những ô đã dịch rời hoặc xào luộc giữa các ô đã có sẵn

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Để dịch rời vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để coppy vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Bấm chuột nên vào ô trái trên vùng dán, rồi bấm Chèn Ô Cắt hoặc Chèn Ô Sao chép.

Mẹo Để di chuyển hoặc xào luộc một vùng chọn sang trọng một trang tính giỏi sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển lịch sự sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.

Trong vỏ hộp thoại Chèn Dán, hãy bấm hướng bạn muốn di chuyển những ô xung quanh.

Ghi chú nếu như bạn chèn tổng thể các hàng hoặc cột, các hàng cùng cột bao quanh sẽ được dịch rời xuống dưới cùng sang mặt trái.


Chỉ xào nấu các ô hiển thị

Nếu một vài ô, sản phẩm hoặc cột bên trên trang tính ko được hiển thị, chúng ta cũng có thể chọn coppy tất cả các ô hoặc chỉ xào nấu các ô hiển thị. Ví dụ: chúng ta có thể chọn chỉ sao chép dữ liệu bắt tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

*

Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ rất nhiều ô chú ý thấy, rồi bấm OK.

Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng mặt trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nếu bạn nhấp chuột mũi tên dưới dán , chúng ta cũng có thể chọn xuất phát từ một vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng lựa chọn của bạn.

Excel đang dán tài liệu đã coppy vào những cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu như vùng dán gồm chứa những cột với hàng ẩn, chúng ta cũng có thể phải hủy ẩn vùng dán nhằm xem toàn bộ các ô đã sao chép.

Khi bạn sao chép hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc đang lọc vào một trong những ứng dụng không giống hoặc một phiên phiên bản Excel không giống thì chỉ những ô hiển thị mới được sao chép.


Ngăn cấm đoán ô trống đã coppy thay thay dữ liệu

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng mặt trái của vùng dán.

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi bấm dán quánh biệt.

Chọn vỏ hộp kiểm Bỏ qua ô trống.


Chỉ dịch rời hoặc coppy nội dung của một ô

Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Ghi chú Theo mặc định, chúng ta cũng có thể sửa và chọn dữ liệu ô trực tiếp trong ô đó bằng cách bấm lưu ban vào đó, nhưng chúng ta cũng có thể sửa và chọn tài liệu ô bên trên thanh công thức.

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một vào các thao tác sau:

Để dịch chuyển vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để xào luộc vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Trong ô, hãy bấm vị trí bạn có nhu cầu dán các ký từ bỏ hoặc bấm lưu ban chuột vào một ô không giống để di chuyển hoặc xào nấu dữ liệu.

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nhấn ENTER.


Lưu ý: Khi các bạn bấm lưu ban chuột vào một trong những ô hoặc nhấn F2 nhằm sửa ô hiện tại hoạt, những phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện nay hoạt.


Chỉ coppy giá trị ô, format ô hoặc công thức

Khi dán tài liệu đã sao chép, bạn cũng có thể thực hiện ngẫu nhiên thao tác nào sau đây:

Chỉ dán format ô, như màu phông hoặc màu sắc tô (và ko dán nội dung của các ô).

Chuyển đổi mọi bí quyết trong ô sang những giá trị đo lường và tính toán mà ko ghi đè lên định dạng vẫn có.

Chỉ dán công thức (và ko dán các giá trị tính toán).

Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô ở góc trên phía bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn có nhu cầu dán giá bán trị, format ô hoặc công thức.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , hãy bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi tiến hành một vào các thao tác làm việc sau:

Để dán chỉ giá bán trị, hãy bấm Giá trị.

Để dán hướng đẫn dạng ô, hãy bấm Định dạng.

Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.


Lưu ý: Nếu bí quyết được sao chép có chứa tham chiếu ô tương đối, Excel đang điều chỉnh những tham chiếu này (và những phần tương ứng trong các tham chiếu ô hỗn hợp) trong cách làm trùng lặp. Ví dụ: giả sử ô B8 có chứa cách làm =SUM(B1:B7). Trường hợp bạn sao chép công thức vào ô C8, cách làm trùng lặp vẫn tham chiếu đến những ô tương xứng trong cột đó: =SUM(C1:C7). Nếu những công thức được coppy có cất tham chiếu ô giỏi đối, các tham chiếu trong cách làm trùng lặp sẽ không trở nên thay đổi. Nếu bạn không cảm nhận các tác dụng mong muốn, chúng ta cũng có thể thay đổi những tham chiếu trong công thức gốc thành những tham chiếu ô tuyệt đối hoàn hảo hoặc tương đối, rồi sao chép lại những ô đó.


Sao chép thiết lập độ rộng ô

Khi các bạn dán tài liệu đã sao chép, tài liệu được dán đã dùng setup độ rộng lớn cột của các ô đích. Để sửa phạm vi cột giúp bọn chúng khớp với những ô nguồn, hãy thực hiên theo quá trình này.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một vào các thao tác làm việc sau:

Để dịch rời các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để coppy các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô bên trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn quý phái một trang tính tốt sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển quý phái sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , click chuột mũi tên bên dưới dán , rồi bấm giữ phạm vi cột nguồn.

Xem thêm: Công Ty Công Nghệ Phần Mềm Xsoft, Tuyển Dụng


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham gia my-huawei.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
my-huawei.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © my-huawei.com 2022
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>