Cách lọc độ tuổi trong excel

Chẳng hạn, chúng ta nhận được một loạt tài liệu ngày sinh khác biệt trong Excel và các bạn cần biến đổi các ngày sinh này nhằm hiển thị tuổi chính xác của chúng trong Excel, bạn có nhu cầu tìm hiểu như vậy nào? bài viết này liệt kê một số trong những mẹo để tính tuổitrong Excel một cách dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách lọc độ tuổi trong excel


Phương pháp 1: Tính tuổi bởi hàm YEAR

- cách 1: Để tính tuổi bằng hàm YEAR, bạn nhập công thức=YEAR(NOW())-YEAR(B2).

Trong đó:

- YEAR(NOW()):Là năm ở hiện nay tại.

- YEAR(B2):Là năm nghỉ ngơi ô chúng ta chọn bao gồm chứa tháng ngày năm sinh để tính tuổi.

*

Hình minh họa

- cách 2: Nhấn Enter và đánh giá kết quả

*

Hình minh họa

- cách 3: Bôi đen vùng chứa công dụng ở ô tuổi, sau đó nhấn chuột yêu cầu và lựa chọn Format Cells.

*

Hình minh họa

- cách 4: hành lang cửa số Format Cells xuất hiện, bạn chọn Number. Vào mục Decimal places các bạn nhập số 0 (vì số tuổi là số nguyên) rồi dìm OK.

*

Hình minh họa

- bước 5: Nhập lại công thức ở cách 1 rồi nhận Enter là ra kết quả.

Cuối cùng bạn chỉ việc đặt con trỏ con chuột vào góc bên dưới ô đựng kết quả cho đến khi mở ra dấu cùng rồi kéo xuống là xong.

*

Hình minh họa


Phương pháp 2: chuyển đổi ngày sinh sang trọng tuổi với tính năng DATEDIF

Hàm DATEDIF() giúp chúng ta tính toàn bô năm, tổng thể tháng xuất xắc tổng số ngày từ nhị khoảng thời gian cho trước.

Công thức =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

- start_day: ngày ban đầu cần tính toán.

- end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

- unit: loại hiệu quả trả về của việc tính toán, phải viết trong dấu ngoặc kép.

Trong đó:

- y: số thời gian chênh lệch thân start_day với end_day.

- m: số tháng chênh lệch giữa start_day cùng end_day.

- d: số ngày chênh lệch giữa start_day cùng end_day.

- md: số ngày chênh lệch giữa start_day với end_day, không nhờ vào vào số năm, số tháng.

- ym:số tháng chênh lệch thân start_day cùng end_day, không phụ thuộc vào vào số năm, số ngày.

- yd:số ngày chênh lệch thân start_day cùng end_day, không phụ thuộc vào vào số năm.

Ví dụ: Nhập bí quyết = DATEDIF (A2, NOW (), "y") vào một ô trống, nó công thêm tuổi ngay sau khi nhấn phím Enter.

- A2: là ngày bước đầu (năm sinh).

- NOW() là hàm để mang ngày mon năm hiện nay tại của máy tính.

- y để xác định giá trị trả về là khoảng chênh lệch thân năm lúc này và năm sinh.

*
Ví dụ tính tuổi vào excel

Phương pháp 3 : đổi khác ngày sinh thành tuổi chính xác với tác dụng DATEDIF

Bạn đề xuất tính toán đúng mực bao nhiêu năm, tháng cùng ngày kể từ ngày sinh mang lại ngày hiện nay tại. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức sau đây= DATEDIF (A2, HÔM ni (), "Y") và "Năm", & DATEDIF (A2, TODAY (), "YM") & "Tháng," & DATEDIF (A2, HÔM nay (), "MD") & "Ngày"


*
Ví dụ tính tuổi vào excel

Như hình bên trên thì ta tìm ra được kết quả và đúng là 3 năm, 8 tháng với 14 ngày.

Phương pháp 4: đổi khác ngày sinh sang tuổi với tính năng ROUNDDOWN

Cú pháp: = ROUNDDOWN(YEARFRAC(start_date, end_date, ))

Trong đó:

- start_date: Ngày ban đầu cần tính số năm, là tham số bắt buộc.

- end_date: Ngày ngừng muốn tính số năm, là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác minh cách đếm ngày, là tham số tùy lựa chọn gồm những giá trị sau:

+ basis =0 -> cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.

+ basis =1 -> đại lý đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.

+ basis =2 -> cửa hàng đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.

+ basis =3 -> đại lý đếm ngày là số ngày thực tế / một năm có 365 ngày.

+ basis =4 -> cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.

Chú ý:

- Excel tàng trữ ngày tháng dưới dạng số sê ri để thuận tiện cho quy trình tính toán.

- tất cả các đối số của hàm nếu như là số thập phân -> bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu cực hiếm start_date, end_date không phải ngày thích hợp lệ -> hàm trả về quý hiếm lỗi #VALUE!

- trường hợp basis nằm ngoài các giá trị 0 cho tới 4 -> hàm trả về quý hiếm lỗi #NUM.

Ví dụ: Một tác dụng khác để biến hóa ngày sinh thành tuổi là = ROUNDDOWN (YEARFRAC (A2, TODAY (), 1), 0) , sẽ đã cho thấy một độ tuổi tiêu chuẩn, chẳng hạn như 27.

*

Hình minh họa


Phương pháp 5: Tính tuổi bởi hàm YEARFRAC

Công thức tính tuổi bởi hàm YEARFRAC:=YEARFRAC(start_date,end_date,)

Trong đó:

- Start_date:Ngày bắt đầu.

- End_date:Ngày kết thúc.

- Basis:Một số lượng quy định loại tính.

Quan liền kề ví dụ bên dưới đây:

- bước 1: dựa vào ví dụ cơ mà Unica cung cấp, nhằm tính tuổi, bạn nhập công thức=YEARFRAC(B2,TODAY(),1).

Trong đó:

-B2:Là ngày bước đầu tính tuổi (Ngày sinh).

- TODAY():Là ngày bây giờ (Ngày tính tuổi).

- 1:Giá trị yêu ước Excel tính theo số ngày thực tiễn của tháng cùng số ngày thực tiễn của năm.

*

Hình minh họa

- cách 2: dìm ENTER để khám nghiệm kết quả.

Xem thêm: Cách Viết Công Thức Toán Học Trong Word 2013, Cách Viết Công Thức Toán Học Trong Word Cực Dễ

*

Hình minh họa

- bước 3: Để hiển thị kết quả ở các ô còn lại, chúng ta đặt con trỏ con chuột vào góc dưới ô đầu tiên cho tới khi mở ra dấu + rồi kéo xuống là được.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>