CÁCH LÀM CHO CÁC DÒNG TRONG EXCEL BẰNG NHAU

Vâng, việc giãn cách những ô, các dòng bên trên Excel làm thế nào để cho đều nhau là 1 trong những việc bắt buộc các bạn phải cầm cố được, giả dụ như bạn muốn sử dụng Excel một cách chuyên nghiệp hơn.

Thực ra là cũng đều có rất nhiều cách để làm vấn đề này, và nó cũng vô cùng 1-1 giản. Tuy nhiên, đa số chúng ta mới học sử dụng Excel thường khá mất thời gian cho vấn đề này, bản thân thấy đa số các newber đều áp dụng cách căn chỉnh bằng tay là thiết yếu

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>