Cách Đặt Mật Khẩu Trong Excel 2007

Đặt mật khẩu đăng nhập (password) cho tệp tin Excel, Word nhằm bảo đảm an toàn các tệp tin tài liệu quan trọng của khách hàng rời người khác gọi hoặc sửa, thay đổi ngôn từ là câu hỏi cần có tác dụng khi laptop của doanh nghiệp có rất nhiều người tiêu dùng.

Bạn đang xem: Cách đặt mật khẩu trong excel 2007

Đối cùng với những tệp tin Excel, Word được biên soạn thảo hoặc được mlàm việc trên các phiên bản Excel, Word 2007, 2010 và 2013 chúng ta cũng có thể đặt mật khẩu đăng nhập thuận lợi theo hướng dẫn tiếp sau đây.


Hướng dẫn đặt password cho tệp tin Excel

Để đặt mật khẩu đến tệp tin Excel các bạn tiến hành theo 2 bước tiếp sau đây. Ở trên đây mình là bên trên Excel 2010, so với Excel 2007 với 2013 bạn cũng chính là giống như là có thể đặt password cho tệp tin Excel.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Khoá Ứng Dụng Bằng Vân Tay Tiện Lợi, ‎Locker: Ẩn Ứng Dụng Trên App Store

Cách 1: Mlàm việc file Excel đề nghị đặt pass lên, chọn File -> Info -> Protect Workbook -> Chọn Encrypt with Password.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nguyễn Hùng


Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể khóa cho sheet kia nhằm ko bị sửa hoặc chúng ta đặt pass mẫu mã khác thì mới có thể rất có thể ngăn họ sửa nội dung. Cách này bản thân trả lời chỉ giúp cạnh tranh không cho tất cả những người khác phát âm được văn bản trong file thôi

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>