Cách Chèn Textbox Trong Powerpoint 2010

Excel cho my-huawei.com 365 Outlook đến my-huawei.com 365 PowerPoint đến my-huawei.com 365 Excel 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Excel năm nhâm thìn Outlook năm nhâm thìn PowerPoint năm nhâm thìn Project Professional năm nhâm thìn Project Standard năm 2016 Excel 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Excel 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Project for Office 365 coi thêm...Ít hơn

Bạn có thể thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong những ứng dụng my-huawei.com Office của mình. Hộp văn bản cho phép bạn thêm văn bản vào bất kỳ vị trí vào trong tệp. Ví dụ: bạn có thể tạo các trích dẫn kéo hoặc thanh mặt để thu hút sự chú ý vào thông tin quan trọng. Đối với Word, hãy xem mục Thêm, xào luộc hoặc loại bỏ hộp văn phiên bản trong Word.

Bạn đang xem: Cách chèn textbox trong powerpoint 2010


Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

Trong trang tính, hãy bấm chuột và kéo nhằm vẽ hộp văn bản đến form size bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên phía trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định hình văn bạn dạng trong hộp văn bản, nên lựa chọn văn bản, rồi sử dụng những tùy lựa chọn định dạng trong team Phông chữ trên tab Trang đầu.

*

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành mũi tên chéo cánh (), hãy kéo vỏ hộp văn phiên bản tới vị trí mới.


Hãy bấm vào phần nội dung của thư điện tử đang mở.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

Bấm với kéo vào phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có kích thước bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp cùng nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn phiên bản trong vỏ hộp văn bản, hãy lựa chọn văn bản, rồi sử dụng tùy chọn định dạng trong đội Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi bé trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bạn dạng tới địa điểm mới.

Để điều khiển cách ngắt dòng văn bạn dạng xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.


Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo nhằm vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp với nhập hoặc dán văn bản.

Nếu bạn không dùng chuột

Hãy nhấn Alt+N để tới tab Chèn.

Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới nút Hộp Văn bản.

Nhấn Ctrl+Enter để thêm hộp văn bản vào phiên bản chiếu, sau đó nhập văn bản.


Lưu ý: 

Để format văn bản trong hộp văn bản, chúng ta chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo vỏ hộp văn phiên bản tới địa điểm mới.


Trong dự án có biểu đồ Gantt, hãy bấm vào tab Định dạng và bấm Vẽ.

Bấm vào Hộp Văn bản, rồi kéo vào biểu đồ Gantt để vẽ hộp văn bản đến kích thước bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên phía trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bạn dạng trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, bấm vào tab Tác vụ và dùng các tùy chọn định dạng vào nhóm Phông.


Sao chép hộp văn bản

Hãy nhấn vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Nhấn Ctrl+C.


Lưu ý: Hãy đảm bảo nhỏ trỏ nằm trên đường viền chứ không nằm bên phía trong hộp văn bản. Nếu nhỏ trỏ nằm bên trong hộp văn bản, nhấn Ctrl+C sẽ sao chép văn bản chứ ko có gì chép hộp văn bản.


Hãy chọn vị trí và nhấn Ctrl+V để dán hộp văn bản.

Xóa bỏ hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.


Lưu ý: Hãy đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền chứ ko nằm bên phía trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên phía trong hộp, việc nhấn Delete sẽ xóa bỏ văn bản bên phía trong hộp văn bản chứ ko xóa hộp.


Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào trang tính, rồi kéo nhằm vẽ hộp văn phiên bản theo size bạn muốn.

Để thêm văn phiên bản vào vỏ hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để format văn bạn dạng trong hộp văn bản, chúng ta chọn văn bản, rồi cần sử dụng tùy lựa chọn định dạng trong nhóm Phông bên trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi bé trỏ chuyển thành , hãy kéo vỏ hộp văn bản tới vị trí mới.


Hãy bấm vào phần nội dung của e-mail đang mở.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

Bấm với kéo trong phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có size bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào phía bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bạn dạng trong hộp văn bản, hãy lựa chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong team Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn phiên bản tới vị trí mới.

Để điều khiển cách ngắt dòng văn bạn dạng xung xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.


Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích thước bạn muốn.

Để thêm văn phiên bản vào hộp văn bản, bấm vào phía bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định hình văn bạn dạng trong vỏ hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi cần sử dụng tùy chọn định dạng trong đội Phông bên trên tab Trang đầu.

*

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi nhỏ trỏ chuyển thành , hãy kéo vỏ hộp văn bản tới địa điểm mới.


Sao chép hộp văn bản

Hãy nhấp chuột đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép

*
.

Hãy đảm bảo an toàn rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên phố viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ ko nằm trê tuyến phố viền, dìm phím Sao chép sẽ xào nấu văn bạn dạng bên trong hộp văn bản, chứ chưa hẳn hộp văn bản.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Xóa bỏ hộp văn bản

Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Hãy bảo đảm an toàn rằng nhỏ trỏ ko nằm bên trong hộp văn bản, mà trê tuyến phố viền của vỏ hộp văn bản. Nếu bé trỏ không nằm trên đường viền, thừa nhận XÓA sẽ xóa văn phiên bản bên trong hộp văn bản, chứ chưa hẳn hộp văn bản.


Thêm hộp văn bản

Để tò mò cách thêm vỏ hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.


Bạn đang thực hiện ứng dụng Office nào?

nhiều người đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào trang tính, rồi kéo nhằm vẽ hộp văn bản theo form size bạn muốn.

Để thêm văn bản vào vỏ hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn phiên bản trong vỏ hộp văn bản, hãy sử dụng những tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

*

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi bé trỏ chuyển thành , hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng tới địa điểm mới.


Đầu trang


Trong thư email, bên trên tab Chèn, trong đội Văn bản, click chuột Hộp Văn bản, rồi bấm chuột Vẽ vỏ hộp Văn bản.

*

Bấm vào thư email này, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bản theo size bạn muốn.

Để thêm văn bạn dạng vào vỏ hộp văn bản, bấm vào phía bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn phiên bản trong vỏ hộp văn bản, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Định dạng Văn bản.

*

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi bé trỏ chuyển thành , hãy kéo vỏ hộp văn bản tới vị trí mới.

Nếu các bạn đã vẽ những hộp văn bản thì bạn có thể liên kết bọn chúng với nhau để văn bản sẽ chạy lần lượt từ hộp này sang trọng hộp khác. Bấm vào một trong các hộp văn bản đó, rồi trên tab Định dạng vào Công nắm Hộp Văn bản, ngơi nghỉ nhóm Văn bản, hãy bấm vào Tạo Liên kết.

*


Đầu trang


Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo nhằm vẽ hộp văn phiên bản đến kích thước bạn muốn.

Để thêm văn bản vào vỏ hộp văn bản, bấm vào phía bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để format văn bạn dạng trong vỏ hộp văn bản, hãy sử dụng những tùy lựa chọn định dạng trong team Phông chữ bên trên tab Trang đầu.

*

Để định vị vỏ hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi bé trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn phiên bản tới địa chỉ mới.


Đầu trang


Sao chép hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Bấm chuột bắt buộc và chọn Sao chép từ bỏ menu.

Hãy đảm bảo rằng nhỏ trỏ không nằm phía bên trong hộp văn bản, mà trên phố viền của vỏ hộp văn bản. Nếu nhỏ trỏ ko nằm trê tuyến phố viền, dấn phím Sao chép sẽ xào nấu văn phiên bản bên trong vỏ hộp văn bản, chứ chưa hẳn hộp văn bản.

Đặt con trỏ làm việc nơi bạn muốn dán hộp văn phiên bản đã sao chép, bấm vào phải, rồi nhấp chuột Dán.

Xóa bỏ hộp văn bản

Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Hãy bảo vệ rằng nhỏ trỏ ko nằm phía bên trong hộp văn bản, mà trê tuyến phố viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ ko nằm trên phố viền, dấn XÓA sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ chưa hẳn hộp văn bản.

Để xóa những hộp kiểm cùng lúc, giữ CTRL, rồi bấm theo lần lượt vào viền của từng hộp văn bản, tiếp nối nhấn DELETE.

Xem thêm: Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Rạng

Để xóa một hộp văn bản nhưng giữ nội dung mặt trong, lựa chọn văn bạn dạng bên trong vỏ hộp văn bản, rồi nhấn CTRL+C để sao chép văn phiên bản lên bên trên bảng tạm bợ trước khi bạn xóa hộp văn bản.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>