CÁCH CÀI ĐẶT WI-FI

Các cách cài đặt:1.

Bạn đang xem: Cách cài đặt wi-fi

Mỡ trình săn sóc Internet gõ địa chỉ 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) để đăngnhập Một hành lang cửa số mỡ ra yêu mong đăng nhập Username với Password

*

- họ lật sản phẩm lên xem bên dưới có tin tức Username và Password đăng nhập- Username : admin- Password : admin2. Một hành lang cửa số giao diện mới lộ diện như hinh

*

3. Để setup WiFi phổ biến ta lựa chọn vao thẻ Wireless như hình

*

4. Ở mục Wireless Setting- Wireless Network Name: để đặt tên WIFI- Region: lựa chọn tên nước nhà muốn setup thường để Unitted States nhằm đỡ bị số lượng giới hạn về sóng- Channel: Chọn tự động hóa hoặc chọn kênh nào đó mà không trùng với kênh mạng xung quanh- Mode: nhằm 11bgn mixed- Channel Width: chọn Auto- Max Tx Rate: lựa chọn mức cao nhất- Enable Wireless Router Radio: chúng ta chọn tích vào- Enable SSID Broadcast: chúng ta tích vào để hiện (Nhìn thấy) thương hiệu WiFi , nếu vứt không tích thìtên WiFi sẻ bị ẩn đi nên lúc kết nối chúng ta phải gõ thương hiệu của WiFi vào(cái này dùng để đấu tênWiFi).- Enable WDS Bridging: chức năng này hay không tích vào nếu như tích vào để áp dụng chức năngnày bọn họ có 1 bài viết riêng về cách cài đặt WDS- ngừng ta SAVE5. Ở mục Wireless Security hình dưới

*

- bọn họ chọn tích vào WPA/WPA2-Personal- Version: chọn Automatic- Encryption: lựa chọn Automatic- Password: họ gõ pass WiFi mình thích cài để vào đây(pass tự 8 đến 63 ký tự)- hoàn thành ta SAVE6. Thiết đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn internet vào cổng WAN- Network vào LAN để nắm đổi showroom IP Address khác lớp với khối hệ thống mạng mìnhmuốn đính WiFi ngơi nghỉ đây chúng ta chỉ cần khác chỉ số thứ 2 cuối- VD: IP hệ thông mạng :192.168.1.1 thì IP Address thay đổi : 192.168.x.1 ở đây x#1. ởđây mình đổi thành 192.168.100.1- hoàn thành ta SAVE

*

- Network chọn WAN (hình dưới)

*

- WAN Connection Type:+ lựa chọn Dynamic IP: Nếu khối hệ thống mạng đang sử dụng cấp IP Động và khi cắm dâyInternet vào cổng WAN bên trên sản phẩm, thì hệ thống phải cấp cho được địa chỉ đến RouterWiFi giống như hình trên- kết thúc ta SAVE+ Chon Static IP: Nếu hệ thống mạng đang áp dụng cấp IP Tĩnh(hình dưới).Ta buộc phải nhập những thông số: IP Address, Subnet Mask, default Gateway, Primary DNSgiống như 1 máy tính xách tay trong khối hệ thống mạng.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Phim Chuyên Nghiệp Full Crack 9, Avid Liquid 7

(lưu ý IP Address bắt buộc kiểm tra không đượctrùng với trang bị khác trong khối hệ thống mạng)- xong ta SAVE

*

- chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)

*

-Chỉ lựa chọn chức năng này khi chúng ta cấu hình Modem ở chính sách Bridge Modehoặc áp dụng trực tiếp với con đường truyền quang đãng qua Converter quang:- User name cùng Password: Điền đúng user name cùng password bởi vì nhà mạng cung cấp- Connect Automatically: tích vào đó để tự động hóa kết nối- hoàn thành ta SAVE7. Thiết đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn mạng internet vào cổng LAN- thứ 1 ta vào muc LAN(hình dưới)

*

- IP Address: Đổi về với lớp mạng của hệ thống (Vd: mạng của hệ thống192.168.1.1 ta thay đổi IP Address thành 192.168.1.x với x#1 với không được trùng với IP củathiết bị khác trong khối hệ thống mạng)- Subnet Mask : Để giống với hệ thống đang sử dụng- chấm dứt ta vào muc DHCP:+ DHCP Server: lựa chọn tích vào Disable như hình dưới- hoàn thành ta SAVE

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>