Các trường đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt

Diễn bầy tuyển sinh 24h gửi đến độc giả top 10 ngôi trường đại học huấn luyện ngành công nghệ thông tin được review có unique đào tạo cực tốt tại Việt Nam.


Hiện nay, ngành công nghệ thông tin đang nhận được sự quan tiền tâm rất lớn bởi cơ hội việc làm và mức lương xứng đáng mơ ước. Sau đây, diễn bầy tuyển sinh 24h nhờ cất hộ đến độc giả top 10 ngôi trường Đại học đào tạo và huấn luyện CNTT cực tốt Việt Nam.

*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>