Các Công Thức Sinh Học Cơ Bản

- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , yêu cầu số nu cùng chiều lâu năm của 2 mạch đều bằng nhau .

Bạn đang xem: Các công thức sinh học cơ bản

A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =

- Trong cùng một mạch , A cùng T cũng tương tự G với X , ko link bổ sung yêu cầu không duy nhất thiết cần bằng nhau . Sự bổ sung cập nhật chỉ có thân 2 mạch : A của mạch này bổ sung cập nhật cùng với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung cập nhật với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi một số loại ở mạch 1 ngay số nu một số loại bổ sung mạch 2 .

A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2

2. Đối với tất cả 2 mạch :

- Số nu mỗi loại của ADoanh Nghiệp là số nu loại kia sinh sống cả 2 mạch :

 A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2

G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

Chụ ý :lúc tính tỉ lệ %

%A = % T = = .

Xem thêm: 3+ Phần Mềm Xem Ảnh Trên Win 10 Bằng Windows Photo Viewer Cũ

%G = % X = = .

Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác đội bổ sung cập nhật luôn luôn bởi nửa số nu của ADoanh Nghiệp hoặc bằng 50% số nu của ADoanh Nghiệp : trái lại giả dụ biết :

 + Tổng 2 các loại nu = N / 2 hoặc bằng một nửa thì 2 nhiều loại nu kia bắt buộc không giống đội bổ sung

 + Tổng 2 các loại nu khác N/ 2 hoặc khác một nửa thì 2 loại nu đó đề nghị cùng team bổ sung cập nhật

 


20 trang
*
hoaianh.10
*
*
74578
*
33Download

CÁC CƠNG THỨC TÍNH TỐNPHẦN I . CẤU TRÚC ADNI . Tính số nuclêôtit của ADoanh Nghiệp hoặc của gene 1. Đối cùng với từng mạch của gen :- Trong ADN , 2 mạch bổ sung cập nhật nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch đều bằng nhau .A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = - Trong cùng một mạch , A và T tương tự như G với X , không links bổ sung đề xuất ko tuyệt nhất thiết yêu cầu đều bằng nhau . Sự bổ sung cập nhật chỉ gồm thân 2 mạch : A của mạch này bổ sung cập nhật cùng với T của mạch cơ , G của mạch này bổ sung với X của mạch tê . Vì vậy , số nu mỗi nhiều loại sinh sống mạch 1 thông qua số nu loại bổ sung mạch 2 .A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G22. Đối với cả 2 mạch :- Số nu từng các loại của ADoanh Nghiệp là số nu nhiều loại kia sinh sống cả hai mạch : A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2Crúc ý :lúc tính tỉ trọng % %A = % T = = ..%G = % X = =.Ghi lưu giữ : Tổng 2 các loại nu khác team bổ sung cập nhật luôn luôn luôn luôn bởi nửa số nu của ADN hoặc bởi 50% số nu của ADoanh Nghiệp : trái lại giả dụ biết :+ Tổng 2 nhiều loại nu = N / 2 hoặc bởi một nửa thì 2 nhiều loại nu đó bắt buộc không giống team bổ sung + Tổng 2 các loại nu khác N/ 2 hoặc không giống 50% thì 2 loại nu đó cần thuộc team bổ sung 3. Tổng số nu của ADN (N) Tổng số nu của ADN là toàn bô của 4 một số loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo cơ chế bổ sung cập nhật (NTBS) A= T , G=X . Vì vậy , tổng thể nu của ADoanh Nghiệp được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) Do kia A + G = hoặc %A + %G = 50% 4. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = đôi mươi nu . khi biết tổng thể nu ( N) của ADoanh Nghiệp :N = C x 20 => C = 5. Tính khối lượng phân tử ADoanh Nghiệp (M ) :Một nu có cân nặng mức độ vừa phải là 300 đvc . lúc biết toàn bô nu suy ra M = N x 300 đvc6. Tính chiều lâu năm của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADoanh Nghiệp là một trong những chuỗi tất cả 2 mạch 1-1 chạy song song với xoắn hồ hết đặn xung quanh 1 trục . vì vậy chiều nhiều năm của ADoanh Nghiệp là chiều nhiều năm của một mạch và bằng chiều nhiều năm trục của chính nó . Mỗi mạch bao gồm nuclêôtit, độ lâu năm của 1 nu là 3,4 A0 L = . 3,4A0Đơn vị hay được dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )1 micrômet = 103 nanômet ( nm) 1 milimet = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0II. Tính số links Hiđrô với links Hóa Trị Đ – P Số links Hiđrô ( H ) + A của mạch này nối cùng với T nghỉ ngơi mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô + G của mạch này nối với X làm việc mạch kia bởi 3 links hiđrô Vậy số liên kết hiđrô của ren là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X Số link hoá trị ( HT )a) Số links hoá trị nối các nu bên trên 1 mạch gene : - 1 Trong từng mạch 1-1 của gen , 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị nu nối nhau bởi - 1 b) Số liên kết hoá trị nối những nu trên 2 mạch ren : 2( - 1 )Do số liên kết hoá trị nối thân các nu trên 2 mạch của ADoanh Nghiệp : 2( - 1 )c) Số liên kết hoá trị mặt đường – photphân phát vào gen ( HTĐ-P) Ngoài những links hoá trị nối thân những nu trong gene thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị đính thêm thành phần của H3PO4 vào nguyên tố đường . Do đó số liên kết hoá trị Đ – P.. trong cả ADoanh Nghiệp là :HTĐ-Phường = 2( - 1 ) + N = 2 (N – 1)PHẦN II. CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADNI . TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1.Qua 1 lần từ bỏ nhân đôi ( từ sao , tái sinch , tái bạn dạng ) + Khi ADoanh Nghiệp từ nhân song trọn vẹn 2 mạch số đông liên kết các nu thoải mái theo NTBS : AADoanh Nghiệp nối cùng với TTự vày cùng ngược trở lại ; GADN nối với X Tự do cùng ngược trở lại . Vì vây số nu tự do từng nhiều loại buộc phải sử dụng ngay số nu nhưng các loại nó bổ sungAtd =Ttd = A = T ; Gtd = Xtd = G = X + Số nu thoải mái yêu cầu sử dụng thông qua số nu của ADN Ntd = N 2. Qua nhiều đợt từ nhân song ( x dịp ) + Tính số ADN con - 1 ADN mẹ sang 1 lần từ bỏ nhân đôi chế tạo 2 = 21 ADoanh Nghiệp nhỏ - 1 ADN người mẹ qua 2 đợt trường đoản cú nhân đôi chế tạo 4 = 22 ADoanh Nghiệp con - 1 ADN bà bầu qua3 lần từ bỏ nhân đôi chế tạo ra 8 = 23 ADN nhỏ - 1 ADoanh Nghiệp người mẹ qua x dịp từ bỏ nhân đôi tạo nên 2x ADoanh Nghiệp bé Vậy : Tổng số ADoanh Nghiệp bé = 2x- Dù ngơi nghỉ lần tự nhân song như thế nào , trong các ADN bé tạo thành từ một ADoanh Nghiệp ban sơ , vẫn có 2 ADoanh Nghiệp con cơ mà mỗi ADN con này có đựng 1 mạch cũ của ADN chị em . Vì vậy số ADN nhỏ còn lại là bao gồm cả 2 mạch cấu thành trọn vẹn từ nu new của môi trường thiên nhiên nội bào .Số ADoanh Nghiệp bé có 2 mạch rất nhiều bắt đầu = 2x – 2 + Tính số nu tự do buộc phải dùng : - Số nu tự do yêu cầu dùng thì ADoanh Nghiệp trải qua x đợt từ nhân đôi bởi toàn bô nu sau cùng coup trong số ADoanh Nghiệp con trừ số nu ban sơ của ADoanh Nghiệp chị em Tổng số nu ở đầu cuối trong trong những ADoanh Nghiệp bé : N.2x Số nu ban sơ của ADoanh Nghiệp bà mẹ :N Vì vậy toàn bô nu tự do nên sử dụng cho một ADoanh Nghiệp qua x dịp tự nhân song : td = N .2x – N = N( 2X -1) Số nu tự do thoải mái từng loại buộc phải sử dụng là: td = td = A( 2X -1) td = td = G( 2X -1)+ Nếu tính số nu tự do thoải mái của ADN nhỏ nhưng có 2 mạch trả tòan mới : td trọn vẹn bắt đầu = N( 2X - 2) td trọn vẹn bắt đầu = td = A( 2X -2) td trọn vẹn bắt đầu = td = G( 2X 2)II .TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ ; HOÁ TRỊ Đ- Phường ĐƯỢC HÌNH THÀNH HOẶC BỊ PHÁ VỠ Qua 1 lần từ nhân đôi Tính số links hiđrôbị phá đổ vỡ với số liên kết hiđrô được xuất hiện khi ADoanh Nghiệp từ nhân đôi trọn vẹn :2 mạch ADN bóc ra , những link hiđrô thân 2 mạch rất nhiều bị phá vỡ lẽ đề xuất số link hiđrô bị phá đổ vỡ bằng số liên kết hiđrô của ADN H bị đứt = H ADN - Mỗi mạch ADN phần lớn nối các nu thoải mái theo NTBS bằng những link hiđrô đề xuất số liên kết hiđrô được có mặt là tổng số liên kết hiđrô của 2 ADoanh Nghiệp con H xuất hiện = 2 . HADNb. Số liên kết hoá trị được ra đời :Trong quá trình tự nhân song của ADN , liên kết hoá trị Đ –Phường nối những nu trong những mạch của ADoanh Nghiệp không biến thành phá đổ vỡ . Nhưng các nu tự do thoải mái cho bổ sung thì dược nối với nhau bởi liên kết hoá trị để ra đời 2 mạch bắt đầu Vì vậy số liên kết hoá trị được xuất hiện ngay số link hoá trị nối các nu với nhau vào 2 mạch của ADN HT được hiện ra = 2 ( - 1 ) = N- 22 .Qua các dịp trường đoản cú nhân đôi ( x dịp ) a. Tính tổng thể links hidrô bị phá tan vỡ và tổng số liên kết hidrô hình thành :-Tổng số liên kết hidrô bị phá tan vỡ :H bị phá vỡ = H (2x – 1) - Tổng số liên kết hidrô được hiện ra : H hình thành = H 2x Tổng số link hoá trị được ra đời : Liên kết hoá trị được hình thành là số đông links hoá trị nối các nu tự do thoải mái lại thành chuỗi mạch polinuclêôtit new Số links hoá trị nối những nu trong những mạch solo : - 1Trong tổng số mạch solo của những ADN bé còn tồn tại 2 mạch cũ của ADN bà mẹ được bảo quản Do kia số mạch new trong số ADN con là 2.2x - 2 , vày vây tổng cộng links hoá trị được hiện ra là : HT ra đời = ( - 1) (2.2x – 2) = (N-2) (2x – 1)III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ Có thể quan niệm sự links các nu thoải mái vào 2 mạch của ADN là đồng thời , Khi mạch này tiếp nhân và đóng góp dược từng nào nu thì mạch tê cũng links được cất cánh nhiêu nu Tốc độ tự sao : Số nu dược đón nhận với lau láu kết trong 1 giây Tính thời gian từ nhân đôi (từ sao ) Thời gian để 2 mạch của ADoanh Nghiệp tiếp nhận với kiên kết nu thoải mái - Khi biết thời hạn để mừng đón với l iên kết trong một nu là dt , thời gian từ sao dược tính là :TG từ sao = dt . khi biết tốc độ tự sao (mỗi giây links được từng nào nu )thì thời gian từ bỏ nhân đôi của ADoanh Nghiệp là :TG từ sao = N : tốc độ từ sao PHẦN III . CẤU TRÚC ARN I.TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN :- ARN thường xuyên gồm 4 loại ribônu : A ,U , G , X với được tổng đúng theo từ là 1 mạch ADoanh Nghiệp theo NTBS . Vì vâỵ số ribônu của ARN thông qua số nu 1 mạch của ADoanh Nghiệp rN = rA + rU + rG + rX = - Trong ARN A và U cũng giống như G cùng X ko link bổ sung cập nhật bắt buộc không độc nhất thiết cần đều nhau . Sự bổ sung chỉ tất cả thân A, U , G, X của ARN theo lần lượt với T, A , X , G của mạch gốc ADN . Vì vậy số ribônu mỗi các loại của ARN bằng số nu bổ sung ngơi nghỉ mạch nơi bắt đầu ADN . rA = T nơi bắt đầu ; rU = A cội rG = X gốc ; rX = Gcội * Chú ý : Ngược lại , con số cùng tỉ trọng % từng loại nu của ADoanh Nghiệp được xem nhỏng sau :+ Số lượng :A = T = rA + rU G = X = rR + rX + Tỉ lệ % :% A = %T = %G = % X = II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN) Một ribônu tất cả cân nặng vừa phải là 300 đvc , nên:MARN = rN . 300đvc = . 300 đvcIII. TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – P. CỦA ARN 1 Tính chiều lâu năm : - ARN bao gồm có mạch rN ribônu với độ nhiều năm 1 nu là 3,4 A0 . Vì vậy chiều nhiều năm ARN bằng chiều lâu năm ADoanh Nghiệp tổng vừa lòng buộc phải ARN kia - Vì vậy LADoanh Nghiệp = LARN = rN . 3,4A0 = . 3,4 A02 . Tính số liên kết hoá trị Đ –P:+ Trong chuỗi mạch ARN : 2 ribônu nối nhau bằng 1 liên kết hoá trị , 3 ribônu nối nhau bằng 2 links hoá trị Do đó số links hoá trị nối những ribônu vào mạch ARN là rN – 1 + Trong mỗi ribônu có một link hoá trị đính nhân tố axit H3PO4 vào nguyên tố đường . Do đó số liên kết hóa trị loại này có vào rN ribônu là rN Vậy số link hoá trị Đ –P của ARN :HT ARN = rN – 1 + rN = 2 .rN -1 PHẦN IV . CƠ CHẾ TỔNG HỢPhường. ARNI . TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊOTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1 . Qua 1 lần sao mã :Lúc tổng hòa hợp ARN , chỉ mạch nơi bắt đầu của ADN làm cho khuôn chủng loại liên những ribônu tự do theo NTBS :AADoanh Nghiệp nối U ARN ; TADN nối A ARN GADoanh Nghiệp nối X ARN ;XADoanh Nghiệp nối G ARN Vì vậy : + Số ribônu tự do từng một số loại cần cần sử dụng bằng số nu một số loại mà lại nó bổ sung cập nhật trên mạch gốc của ADN rAtd = Tcội ; rUtd = AgốcrGtd = Xgốc; rXtd = Gcội + Số ribônu thoải mái các nhiều loại bắt buộc cần sử dụng bằng số nu của một mạch ADN rNtd = 2. Qua những lần sao mã ( k lần ) Mỗi lần sao mã làm cho 1 phân tử ARN buộc phải số phân tử ARN ra đời từ là 1 gen ngay số lần sao mã của gene đó .Số phân tử ARN = Số lần sao mã = K + Số ribônu tự do đề xuất dùng là số ribônu cấu thành những phân tử ARN . Vì vậy qua K lần sao mã tạo thành những phân tử ARN thì tổng thể ribônu tự do bắt buộc cần sử dụng là:rNtd = K . rN + Suy luận tựa như , số ribônu thoải mái mỗi loại nên sử dụng là :rAtd = K. rA = K . Tcội ;rUtd = K. rU = K . AgốcrGtd = K. rG = K . Xnơi bắt đầu ; rXtd = K. rX = K . Ggốc* Chú ý : lúc biết số ribônu thoải mái cần dùng của một các loại :+ Muốn nắn xác minh mạch khuôn mẫu mã với tần số sao mã thì phân tách số ribônu đó đến số nu một số loại bổ sung sinh sống mạch 1 và mạch 2 của ADoanh Nghiệp =&g ... :rAtd = K. rA = K . Tcội ;rUtd = K. rU = K . AgốcrGtd = K. rG = K . Xnơi bắt đầu ; rXtd = K. rX = K . Ggốc* Crúc ý : lúc biết số ribônu thoải mái yêu cầu cần sử dụng của một các loại :+ Muốn xác định mạch khuôn chủng loại và chu kỳ sao mã thì phân chia số ribônu đó đến số nu nhiều loại bổ sung cập nhật sinh hoạt mạch 1 cùng mạch 2 của ADoanh Nghiệp => Số lần sao mã yêu cầu là ước số giữa số ribbônu kia và số nu một số loại bổ sung cập nhật ngơi nghỉ mạch khuôn chủng loại .+ Trong trường hòa hợp địa thế căn cứ vào 1 nhiều loại ribônu tự do cần cần sử dụng mà lại không đủ xác định mạch gốc , cần phải có số ribônu tự do nhiều loại khác thì số lần sao mã nên là ước số tầm thường giữa só ribônu tự do mỗi nhiều loại nên sử dụng với số nu loại bổ sung cập nhật của mạch gốc II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – Phường. :1 . Qua 1 lần sao mã :a. Số link hidro :H đứt = H ADN H có mặt = H ADN => H đứt = H sinh ra = H ADNb. Số link hoá trị :HT ra đời = rN – 1 2. Qua các lần sao mã ( K lần ) :a. Tổng số links hidrô bị phá vỡ lẽ H phá vỡ vạc = K . H b. Tổng số links hoá trị hình thành :HT xuất hiện = K ( rN – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ :* Tốc độ sao mã : Số ribônu được mừng đón cùng links nhau trong một giây .*Thời gian sao mã : - Đối với mỗi lần sao mã : là thời hạn để mạch cội của gen đón nhận với liên kết những ribônu tự do thoải mái thành các phân tử ARN + Khi biết thời gian nhằm tiếp nhận 1 ribônu là dt thì thời hạn sao mã là :TG sao mã = dt . rN + lúc biết vận tốc sao mã ( từng giây links được từng nào ribônu ) thì thời hạn sao mã là :TG sao mã = r N : tốc độ sao mã Đối với tương đối nhiều lần sao mã ( K lần ) :+ Nếu thời gian sự chuyển tiếp giữa thân 2 lần sao mã nhưng mà ko đáng chú ý thi thời gian sao mã các lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + Nếu TG chuyển tiếp thân 2 lần sao mã liên tục đáng chú ý là Dt thời hạn sao mã những lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + (K-1) DtPHẦN IV . CẤU TRÚC PRÔTÊINI . TÍNH SỐ BỘ BA MẬT MÃ - SỐ AXIT AMIN + Cứ 3 nu tiếp đến nhau trên mạch gốc của ren đúng theo thành 1 cỗ cha mã gốc , 3 ribônu kế tiếp của mạch ARN công bố ( mARN) thích hợp thành 1 bộ bố mã sao . Vì số ribônu của mARN bằng với số nu của mạch gốc , bắt buộc số bộ bố mã cội trong ren bằng số bộ ba mã sao trong mARN .Số bộ bố mật mã = = + Trong mạch cội của ren tương tự như trong số mã sao của mARN thì có 1 bộ ba mã hoàn thành không mã hoá a amin . Các bộ bố sót lại teo mã hoá a.amin Số cỗ tía bao gồm mã hoá a amin (a.amin chuỗi polipeptit)= - 1 = - 1 + Ngoài mã dứt ko mã hóa a amin , mã mở đầu Mặc dù gồm mã hóa a amin , tuy nhiên a amin này bị giảm quăng quật không tđắm say gia vào cấu trúc prôtêin Số a amin của phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn chỉnh )= - 2 = - 2 II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT PEPTITSố links peptit hiện ra = số phân tử H2O tạo nên Hai a amin nối nhau bằng 1 links péptit , 3 a amin có 2 links peptit ..chuỗi polipeptit gồm m là a amin thì số link peptit là :Số liên kết peptit = m -1 III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTITCác loại a amin cùng những cỗ tía mã hoá: Có đôi mươi loại a amin hay gặp trong những phân tử prôtêin nhỏng sau :1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys9) Metionin : Met10) A. aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptobạn : Trp 20) Prôlin : pro Bảng bộ ba mật mã UXAGUU U UU U X pheU U AU U G LeuU X U U X X U X A Ser U X GU A UTyrU A XU A A **U A G **U G U U G XCysU G A **U G G TrpUXAGXX U U X U XLeuX U AX U GX X UX X X ProX X A X X GX A UHisX A XX A A X A G GlnX G U X G X X G A ArgX G G UX A GAA U A A U X HeA U AA U G * MetA X U A X X ThrA X A A X G A A U AsnA A X A A AA A G LysA G U A G X SerA G A A G G ArgUX A GGG U U G U X ValG U AG U G * ValG X U G X X G X A AlaG X G G A U G A X AspG A A G A G Glu G G U G G X G G A GliG G G U XAGKí hiệu : * mã mở màn ; ** mã xong xuôi PHẦN V . CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊIN I .TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG :Trong vượt tình giải thuật , tổng vừa lòng prôtein, chỉ cỗ cha làm sao của mARN gồm mã hoá a amin thì mới có thể được ARN với a amin đến lời giải .1 ) Giải mã sinh sản thành 1 phân tử prôtein: Khi ribôxôm chuyển dời từ trên đầu này cho đầu nọ của mARN để xuất hiện chuỗi polipeptit thì số a amin thoải mái nên dùng được ARN di chuyển đem lại là nhằm giải mã bắt đầu và các mã tiếp đến , mã sau cuối không được giải . Vì vậy số a amin thoải mái đề nghị dùngh cho mỗi lần tổng hòa hợp chuỗi polipeptit là : Số a amin tự do bắt buộc sử dụng : Số aatd = - 1 = - 1 Lúc rời khỏi ribôxôm , trong chuỗi polipeptit không còn a amin tương ứng cùng với mã mở đầu .Do đó , số a amin tự do thoải mái cần dùng để làm cấu thành phân tử prôtêin ( tđam mê gia vào cấu tạo prôtêin để thực hiện công dụng sinch học tập ) là : Số a amin thoải mái buộc phải dùng để cấu thành prôtêin hoàn hảo :Số aap = - 2 = - 2 2 ) Giải mã tạo thành thành những phân tử prôtêin :Trong quy trình giải mã , tổng vừa lòng prôtêin , từng lượt di chuyển của ribôxôm bên trên mARN sẽ khởi tạo thành 1 chuỗi polipeptit .Có n riboxomchuyển dời qua mARN với ko quay lại là tất cả n lượt tđuổi của ribôxôm . Do kia số phân tử prôtêin ( gồm một chuỗi polipeptit ) = số lượt trượt của ribôxôm .Một gen sao mã những lần, chế tạo những phân tử mARN cùng loại . Mỗi mARN đều có n lượt ribôxôm trượt qua thì quy trình giả mã vì K phân tử mARN sẽ khởi tạo ra số phân tử prôtêin : số Phường = tổng thể lượt tđuổi RB = K .nTổng số axit amin tự do thoải mái nhận được tuyệt huy động vừa để tmê mệt gia vào kết cấu những phần tự protein vừa nhằm tmê mẩn gia mã mở màn. Vì vậy :-Tổng số axit amin tự do được dùng đến quá trình lời giải là số axit amin tsi gia vào kết cấu thành phần protein cùng số axit amin thjam gia vào vấn đề giải thuật bắt đầu (được dùng 1 lần msinh sống nhưng mà thôi ).aatd = Số Phường . ( - 1) = Kn ( - 1) - Tổng số a amin tđắm say gia kết cấu prôtêin nhằm thực hiện công dụng sinc học ( không kể a amin mở màn ) : aaP. = Số Phường. . ( - 2 ) II . TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTITTrong quy trình giải mãLúc chuỗi polipeptit sẽ xuất hiện thì cứ 2 axit amin tiếp nối nối nhau bởi liên kết peptit thì đồng thời giải pchờ 1 phân tử nước, 3 axit amin nối nhau bằng 2 link paptit, mặt khác giải pchờ 2 phân tử nước Vì vậy : Số phân tử nứơc được giải pđợi trong quá trình giải mãtạo thành 1 chuỗi polipeptit là Số phân tử H2O giải pđợi = - 2Tổng số phân tử nước được giải pchờ vào quy trình tổng vừa lòng những phân tử protein (mỗi phân tử protein là một chuỗi polipeptit ) .H2O giải pđợi = số phân tử prôtêin . - 2khi chuỗi polipeptit rời ra khỏi riboxom tham mê gia tác dụng sinh học thì axit amin khởi đầu tách ra 1 mối links peptit cùng với axit amin đó không còn àsố link peptit đích thực chế tác lập được là -3 = số aaP -1 . vì vậy toàn bô link peptit đích thực có mặt trong số phân tử protein là :peptit = Tổng số phân tử protein . ( - 3 ) = Số P(số aaPhường - 1 )III. TÍNH SỐ ARN VẬN CHUYỂN ( tARN) Trong quy trình tổng vừa lòng protein, tARN nang axit amin mang lại lời giải. Mỗi lượt giải nã, tARN cung cấp 1 axit amin à một trong những phần tử ARN giải mã bao nhiêu lượt thì cung ứng bay nhiêu axit amin .Sự giải thuật của tARN có thể rất khác nhau : gồm các loại lời giải 3 lần, có loại gấp đôi, 1 lần . - Nếu tất cả x phân tử lời giải 3 lần à số aavày chúng cung ứng là 3x. y phân tử giải thuật 2 lần à là 2 y . z phân tư’ giải mã 1 lần à là z -Vậy tổng cộng axit amin đề xuất dùng là do những phân tử tARN di chuyển 3 các loại đó hỗ trợ à phương trình.3x + 2y + z = aa thoải mái cần dùngIV. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN1.Vận tốc trượt của riboxom trên mARN- Là độ nhiều năm mARN mà riboxom chuyển dời được tron 1 giây.- Có thể tính vận tốc trượt bằng cách cia chiều lâu năm mARN đến thời hạn riboxom trượt từ đầu nọ mang đến đầu cơ. (tđuổi hết Marn )v = (A 0/s )* Tốc độ giải thuật của RB : - Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dài trong một giây (số cỗ cha được giải trong 1 giây ) = Số bộ bố nhưng mà RB trượt trong 1 giây . - cũng có thể tính bằng phương pháp phân chia số bộ bố của mARN mang lại thời gian RB trượt hết mARN.Tốc độ giải thuật = số cỗ của mARN : t2. Thời gian tổng hòa hợp 1 phân tử protein (phân tử protein bao gồm 1 chuỗi polipeptit ) - khi riboxom tđuổi qua mã ngừng, rời ra khỏi mARN thì sự tổng phù hợp phân tử protein của riboxom đó được xem là hoàn tất. Vì vậy thời hạn có mặt 1 phân tử protein cũng là thời hạn riboxom trượt hết chiều nhiều năm mARN ( từ trên đầu nọđến đầu cơ ) .t = 3. Thời gian mỗi riboxom trượt qua hết mARN ( kể từ thời điểm ribôxôm 1 bước đầu tđuổi ) Điện thoại tư vấn Dt : khoảng tầm thời gian ribôxôm sau tđuổi chậm trễ hơn ribôxôm trước Đối với RB 1 : t Đối với RB 2 : t + Dt Đối với RB 3 : t + 2Dt Tương trường đoản cú so với các RB còn lại VI. TÍNH SỐ A AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBÔXÔM CÒN TIẾP. XÚC VỚI mARN Tổng số a amin tự do nên dùng đối với những riboxom có xúc tiếp với một mARN là tổng của các hàng polipepti mà lại mỗi riboxom đó giải thuật được : aatd = a1 + a2 + + ax Trong số đó : x = số ribôxôm ; a1 , a2 = số a amin của chuỗi polipeptit của RB1 , RB2 .* Nếu trong những riboxom biện pháp hầu hết nhau thì số a amin vào chuỗi polipeptit của mỗi riboxom đó thứu tự hơn nhau là một hằng số : à số a amin của từng riboxom họp thành 1 dãy cấp cho số cộng : - Số hạng đầu a1 = tiên phong hàng đầu a amin của RB1 - Công không đúng d = số a amin vào RB sau kém rộng số a amin trước kia .- Số hạng của dãy x = số riboxom gồm tiếp xúc mARN ( vẫn tđuổi trên mARN ) Tổng số a amin tự do cần dùng là tổng của hàng cung cấp số cùng đó: Sx = <2a1 + (x – 1 ) d >
Tài liệu gắn thêm kèm:

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>